pagina 18 lente 1992

Korte berichten Wijnkelder Onderin de Zuidtoren bevindt zich de wijnkelder van Twickel. Van oorsprong schijnt deze als gevangenis dienst te hebben gedaan. Het was een donkere ruimte volgebouwd met houten wijnrekken waar het zo vochtig was dat de etiketten al na een paar jaar ver- teerd waren. Tenslotte werden de eikenhouten rekken zelf ook aangetast door een enorme huiszwam. Een grote in- greep kon niet langer uitblijven. De kelder werd ont- ruimd en de houten rekken verbrand om verdere besmetting te voorkomen. Na het waterdicht maken van de vloer werden de wanden en gewelven hersteld. Inmiddels staat alles weer op zijn plaats inclusief de handgeschilderde bordjes waarop de herkomst van de wijnen werd aangegeven. (Zie ook achterpagina) De gerestaureerde wijnkelder. (voor detailfolo zie achterpagina) Natuurbeschermingsraad geeft advies Sinds twee jaar vallen een 5-tal natuurterreinen op het landgoed Twickel onder de Natuurbeschermings- wet. In 1991 zijn veel werkzaamheden uitgevoerd om deze voor de toekomst te bewaren. Onlangs adviseer- de de Natuurbeschermingsraad om een hydrologisch onderzoek te doen om meer aan de weet te komen over de waterhuishouding van deze natuurterreinen. Dit is van belang omdat het van nature zeer natte ter- reinen zijn. Het behoud ervan staat en valt met een goede waterhuishouding zowel kwantitatief als kwa- litatief. Ongevallenverzekering Vooral met het oog op het toenemende aantal vrij- willigers die op Twickel werkzaam zijn heeft het stichtingsbestuur besloten een ongevallenverzekering af te sluiten. Bouwhuis heeft nieuwe bewoners In het noordelijk Bouwhuis van Twickel is zo’n 10 jaar geleden een woning ingericht, die tot voor kort bewoond werd door de familie Boers. De heer Boers was werkzaam bij de Rijkspolitie maar heeft inmid ­ dels gebruik gemaakt van de VUT. Het echtpaar Boers is onlangs verhuisd naar een kleinere woning bij de Zaagmolen. Sinds 1 februari bewoont de familie Prins het Bouw ­ huis. Ook de heer Prins is werkzaam bij de Rijkspolitie. Een geruststellende gedachte Werkzaamheden bij kasteelboerderij Onlangs werd een schutting geplaatst rond het terrein waar de nieuwe werkplaatsen zullen verrijzen. De ou- de schilderwerkplaats is ontruimd en elders op het terrein is een noodonderkomen voor de schilders in ­ gericht. Het oude gebouw zal worden gesloopt door vrijwilligers van de Stichting Wendezoele; de vrijko- mende bouwmaterialen krijgen een functie bij de museum-boerderij. De verbouwing van de voormalige landbouwschuur tot woning is in voile gang. Landschapspark In de winter is er wat meer tijd voor het onderhoud van het uitgebreide landschapspark. Deze maanden is de parkaanleg van Petzold tussen het kasteel en Carelshaven aan de beurt. Op basis van de plannen van deze landschapsarchitect worden enkele paden in de oorspronkelijke vorm teruggebracht en beplantin- gen opgeschoond en aangevuld. Aankoop landbouwgrond te Borculo Bij Borculo heeft Twickel vanouds een aantal perce- len landbouwgrond in eigendom. Deze zijn ten dele bestemd voor een zandwinning en de bouw van va- kantiewoningen. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken moet er een oplossing komen voor de pachters van deze grond. Om een en ander in goede banen te leiden heeft het stichtingsbestuur besloten elders in Borculo ruim 7 ha. pachtvrije landbouwgrond te kopen.