Werkgroep zonder grenzen De leden van de werkgroep Dorfchronik, onder v.I.n.r. Horst van den Bosch, Anne-Rita Kuiper, Hermann van der Veen Liese, boven Dirk Lammersma, Swier Knief en Alois Brei. De werkgroep Dorfchronik gaat door met haar werkzaamheden, ook nu het boek over de geschiedenis van Lage is verschenen. Op verzoek van het Twickelblad kijken de leden rond de koffietafel van Anna-Rita Kuiper terug en vooruit. “In Lage bestond al lang behoefte aan een boek over de geschiedenis van de gemeen- te”, vertelt Swier Knief, die als voormalig lid van de gemeenteraad eerdere plannen moest afwijzen, omdat ze te duur waren. Nu is hij voorzitter van de werkgroep. De groep is ontstaan binnen de vereniging de Dorf- Burg- und Muhlenfreunde. De vier initiatiefnemers van de werkgroep kwamen voor het eerst bijeen in oktober 2003. Ze begonnen met het doornemen van boeken en tijdschriften. Daarna klopten ze aan bij de Stichting Twickel. Tussen maart 2004 en april 2005 bracht de groep 19 bezoeken aan het huisarchief om daar gezamenlijk vrijwel alle stukken over de heerlijkheid Lage te lezen. Daarnaast raadpleegden de leden het Staatsarchiv Osnabruck, de Euregio Biicherei Nordhorn, en de archieven van de gemeente Lage en de Kirchengemeinde Lage und Uelsen. Anne-Rita Kuiper nam al snel haar scanner mee om het bruikbare materiaal vast te leggen. Vervolgens werd dit toegankelijk gemaakt en ingedeeld naarthema’s. In dit stadium trad de in Lage wonende Neder- lander Dirk Lammersma tot de werkgroep toe. Hij vertaalde en legde zich toe op het vinden van informatie op internet. Tenslotte vond de groep een auteur in de oud-onder- wijzer van Lage, Alois Brei, die de gemeente al goed kende. Nu het boek is uitgekomen gaan de werk ­ zaamheden door. De bijeengebrachte kopieen en het digitale archief zijn onder- gebracht in de Grundschule van Lage. Dit geheel wordt aangevuld met nieuwe vond- sten. Ingezetenen van Lage lieten hun oude foto’s scannen. Ook stuitte de groep op een prachtige kaart, die tevoorschijn kwam uit een dichtgestopte schoorsteen. Binnenkort volgen bezoeken aan de archieven in Mun ­ ster en Steinfurt. De groep wil ook nieuwe initiatieven ont- plooien. Zo wil ze de verbindingen van Lage met het naburige Nederlandse grens- gebied herstellen. Tot ver in de vorige eeuw was Lage sterk verbonden met het aangren- zende Nederlands Breklenkamp. Uiteraard speelde hier mee, dat beide gebieden onder Twickel vielen. Over en weer werden huwelijkspartners gevonden. De vader van Anna-Rita Kuiper zag het levenslicht op het erve Maatman, dat precies op de grens staat. Anna-Rita bezit een Nederlands paspoort en ook haar kinderen mogen de Nederlandse nationaliteit voeren. Naastde ‘autochtone Nederlanders’, kent Lage ook ‘nieuwe Nederlanders eigenlijk ‘nieuwe Duitsers’. Dirk Lammersma, die zelf tot deze groep behoort, schat het aandeel hier- van op tien procent of wel circa vijftig gezinnen. Sommige Nederlanders sluiten zich gemakkelijk aan. Bij andere ligt dat wat moeilijker. Swier Knief denkt het integratie- proces te bevorderen door de organisatie De rondleidingen voeren langs de restanten van het huis Lage in 2009. van activiteiten als concerten en lezingen. Op dit moment organiseert men al enkele rondleidingen, zowel in het Duits als in het Nederlands. Op 12 en 13 September zijn er openstellingen van de watermolen en de kerk. Verdere informatie over activi ­ teiten is de vinden op de website: www.muehlenfreunde-lage.de Aajke Brunt