pagina 17 zomer 1996

if T L % 7 y, it — f^~»* r— •«* vr-it ■* ^ ~~“ ^ £c – – » -£.C. -•» # i D? adnhef van de akte: den jairons here dusent vijfhondert indacht Huisarchief Twickel, inv.nr. 11. Foto: J. Mulder. Raadpleging van de oorspronkelijke bron kan misvattingen voorkomen Verdeling van de bezittingen van Johan II van Twickelo omstreeks het jaar 1500 Het landgoed Twickel heeft in de lange geschiedenis van haar bestaan verschillende perioden gekend van gebiedsuit- breiding en weer uiteen vallen. Dat uiteen vallen was meest- al het gevolg van economische omstandigheden of door ver ­ deling op basis van vererven. Een belangrijke verdeling vond plaats naar aanleiding van het overlijden van Johan II van Twickelo omstreeks het jaar 1500. H. Reynders Omtrent de opdeling onder de zonen van Johan wordt veelvuldig het jaartal 1508 vermeld en zeker niet door de eersten de besten. In de “Havezathen van Twenthe” noemt Ter Kuile dat jaartal, als hij mededeelt dat de zoon van Johan II, Johan III (de Rijke) een magenscheiding (erfde- ling) houdt in 1508 met zijn broers Frederik, Hako en Adriaan. Ook in het pas verschenen boek “De havezaten in Twente” wordt de datum 1508 genoemd als het jaar waar- in de goederen van Johan II van Twickelo onder zijn zonen worden verdeeld. In al deze gevallen wordt als bron ver- wezen naar het huisarchief Twickel, alwaar een akte aan- wezig zou zijn uit genoemd jaar waaruit die deling blijkt. Dat jaar van deling wordt regelmatig door anderen over- genomen, ongetwijfeld omdat de bron solide is. De akte van 1508 In de inventaris van het huisarchief Twickel wordt slechts een archiefstuk gevonden uit het jaar 1508. Dat archiefstuk wordt omschreven als een akte van schikking tussen Johan, Frederik en Adriaan van Twickelo enerzijds en hun broer Hako anderzijds, over de verdeling van de ouderlijke nalatenschap. Die akte zou (dus?) het archief ­ stuk moeten zijn waarnaar de schrijvers van de genoemde boeken verwijzen. Ook hier geldt, zoals in vele gevallen, dat consultatie van de oorspronkelijke bron misvattingen kan voorkomen. Ontdaan van onnodige franje komt de tekst van de akte uit 1508 op het volgende neer: In 1508 op vrijdag na Sint Pieter ad vinculi is een magenscheiding opgericht tussen de gebroeders Johan, Frederik en Adriaan van Twickelo enerzijds en hun broer Hako anderzijds. De broers verklaren dat zij alle goederen