pagina 17 winter 2010

•7 JAARGANG 19 WINTER 2010 Twickel Het huis te Breckelenkamp en zijn bewoners De bewoners van Breklenkamp zijn de enige Nederlanders die de zon in Duitsland zien opkomen en ondergaan. Samen met het ge- lijknamige huis ligt de buurtschap in een klein stukje Nederland dat even boven Ootmarsum, als een naar het noorden ge- richte speerpunt in de graafschap Bentheim steekt. Deze oude markegemeenschap lag gedeeltelijk in Nederland en in Duitsland. Het gebied was bijna onvindbaar. De Dene- kampse historicus Dingeldein beschreef het in 1910 nog als het Ultima Thule, volgens de oude Grieken het verst gelegen land dat er bestond. Deze situatie leidde er in 1648 bij de onder- handelingen voor het vredesverdrag van Munster toe, dat de aangrenzende heerlijk- heid Lage aan de aandacht van de gezanten ontsnapte. Het dorp kreeg hierdoor de sta ­ tus van een zelfstandige staat. De machtige heren van Lage, Johan II en zijn zoon Adolf Hendrik van Raesfelt tot Twickel, trachtten hun invloedssfeer uit te breiden. In 1651 sloot Adolf Hendrik een overeenkomst met de graaf van Bentheim waardoor hij in het bezit kwam van vier boerderijen in Breklenkamp, waaronder de Scholtenhof met het daaraan verbonden holtgericht van de marke Breklenkamp. Vanaf dat jaar zijn de bewoners van de huizen Breckelenkamp en Twickel elkaars mededingers in deze afgelegen streek. Tot twee keer toe is 00k het huis Breckelenkamp in het bezit van een bewoner van Twickel geweest. In 1714 verviel het huis aan Jacob van Wassenaer Obdam. In hetzelfde jaar nog vererfde het op zijn zoon Unico Wilhelm, die het in 1731 ver- kochtaan Riquin Ignatius Bentinck. Nadat het huis in de 19c eeuw in het bezit was geweest van de in Lage fungerende rent- meestersfamilie Zegers werd het in 1901 aangekocht door baron R.F. van Heeckeren van Wassenaer. Het huis en het omringende gebied waren hiermee met elkaar verenigd. Voor Twickel had deze omstandigheid van grote betekenis kunnen zijn, maar de baron zag dit anders. Hij keek niet naar het gebouw om. In 1942 verkocht de barones het huis met 3,5 ha. grond aan A.H. van Heek, die het door hem gerestaureerde pand verhuurde aan de Nederlandse Jeugdherberg Centrale. Na weer een periode van verwaarlozing kwam het in 1991 in het bezit van Matthijs Wanrooij, een van de auteurs van dit prachtige boek. Sindsdien hervindt het huis zijn allure uit de zeventiende eeuw. Aafke Brunt M. Wanrooij en H. Kamp, Een korte tijd van glorie. Geschiedenis van het Huis te Breckelenkamp en zijn be ­ woners, ISBN 978-90-815862-1-4 is een uitgave van de Oudheidkamer Twente: www.oudheidkamertwente.nl. De prijs bedraagt € 27,50. Andreas Schelfhout De meest succesvolle schilder van de Romantiek was ongetwijfeld Andreas Schelfhout. Baron Van Heeckeren bezat zes schilderijen van zijn hand. Twee prachtige ijsgezichten en een strandgezicht met schepen hangen nog op Twickel. Schelfhout maakte deel uit van het mondaine leven in Den Haag. Hij kreeg thuis bezoek van bekende Hagenaars, waaronder de leden van de koninklijke familie. Uiteraard ontving hij 00k baron Van Heeckeren, die enkele schilderijen direct van hem aankocht. Op i maart 1870 kwam de baron afscheid van hem nemen op zijn sterfbed. Verleden jaar verscheen over deze schilder de zeer gedegen en interessante biografle van C. Quarles van Ufford, Andreas Schelfhout. Landschapschilder in Den Haag (1787-1870). Leiden, 2009. ISBN 978-90-5997-066-3. De prijs bedraagt € 39,50.