pagina 17 winter 2008

Beste Vrienden, Tijden veranderen en wij veranderen mee, maar tegelijk Houden we ook vast aan een aantal ideeen en proberen die mee te nemen naar de nieuwe tijd. Uit het verslag dat Ceesje Kuit heeft ge- maakt van de avondbijeenkomst op 7 okto- ber in het Hoogspel van de stuur- en advies- groep ‘Levend TwickeP, biijkt dat velen vinden dat verandering in de zin van ont- wikkeling moet maar niet te veel of te snel. Graag verwijs ik u naar dit verslag elders in dit blad. Het principe van het project ‘Levend Twic- kel is: Behoud door Ontwikkeling , en de deelnemende partijen lijken geinteresseerd te zijn in de opvattingen van u als burger en gebruiker over de ontwikkelingsrichting. Het is deze interesse in u, in zekere zin de verheffing tot meedenkende doelgroep, die mijns inziens als de belangrijkste ontwik ­ keling kan worden aangemerkt met het oog op het behoud. Het betekent dat het landgoed Twickel en haar voortbestaan minder een doel op zich aan het worden is maar in toenemende mate een onderdeel van het maatschappe- lijk proces. De Vereniging Vrienden van Twickel heeft tot doel de kennis van de cultuurhistori- sche waarde van het landgoed te vergroten en mede daardoor bij te dragen aan het maatschappelijk draagvlak voor een zo goed mogelijk behoud. Uw bestuur is van mening dat de “ver- maatschappelijking" van Twickel een zeer belangrijke ontwikkeling is, maar wacht positief-kritisch afhoe serieus partijen uw bijdrage en rol in het Pact van Twickel zul- len vormgeven. Albert Kienhuis, voorzitter WT Op de bijeenkomst ging het o.a. over slecht ingepaste stadsranden van Hengelo (Woolde). In memoriam Henk Brinkers (1932-2008) Op 25 oktober overleed Henk Brinkers na een kort ziekbed. Henk was in de periode 1966 tot 1992 in dienst van de Stichting Twickel. Eerst werkte hij op de zagerij en later in de bosploeg. Samen met zijn vrouw Dina woonde Henk Brinkers in een van de woningen bij de zagerij. Hun tuin behoort tot de mooiste van Delden en is heel wat keren bekroond met een prijs. Henk was een praktisch man die altijd voor iedereen klaar stond. Na zijn VUT was hij onder- meer actief op de museumboerderij Wen- dezoele. Wij wensen Dina en zijn kinderen veel sterkte toe. A. H. Schimmelpenninck Het ecbtpaar Brinkers.