pagina 17 winter 2003

Achtenzeventig jaar Timmer – Techniek op Twickel, 1894 – 1955 (I) Albert Timmer De auteur Ab Timmer vertelt in dit artikel over zijn grootvader Albert Timmer. Van 1892 tot 1932 was hij machinist van de Twickelsche Hoogdrukwaterleiding. Ook werkte hij in de in 1911 opgerichte elektrische centrale. M ijn grootvader Albert Timmer, geboren op 5 december 1852, was ruim 41 jaar, toen hij op 1 September 1894 werd aangesteld als machinist van het Waterleidingbedrijf van Twickel. Hij betrok met zijn vrouw en vier kinde- ren de prachtige, grote machinisten- woning aan de voet van de watertoren. Deze woning viel in 1971 ten prooi aan de door Rijkswaterstaat veroor- zaakte vernielingen bij de aanleg van de noordelijke rondweg om Delden. De moeder van Albert, de tweede vrouw van zijn vader, overleed toen hij ongeveer drie jaar was. Zijn vader, politie-agent in Deventer, zag zich genoodzaakt Albert in een pleeggezin te plaatsen. Toen zijn vader acht jaar later ook overleed, kon de elf-jarige Albert niet langer in het pleeggezin blijven. Hij moest naar het gezin van een oudere halfbroer en werd daartoe op zijn eentje in de trein naar Hengelo gezet, waar hij met warmte in het gezin werd opgenomen. Met zijn elf jaren was hij oud genoeg om te gaan werken in de spoel- kamer van de textielfabriek van C.T. Stork. Na drieentwintig jaar bij Stork te hebben gewerkt, werd hij aangesteld als stoommachinist bij het Waterleidingbedrijf van Twickel. Hij kwam als het ware met de stoom- pompen en – ketel mee naar de water ­ toren. Albert Timmer. Op de tafel staat een door zijn zoon Johan gebouwde miniatuur stoommachine. Fotocollectie: A. Timmer.