pagina 17 winter 1999

Wat er op Twickel gebeurde in 1900 Toen de tijd bijna bijna stil stond In deze periode van omzien, vlak voor de millennium- wende, hebben wij ons afgevraagd wat er op Twickel gebeurde in het begin van deze eeuw. Het jaar 1900 verliep bijzonder rustig. De verbouwing van het kasteel onder leiding van de Engelse architect W.S. Weatherley beheerst dan al enige jaren het leven in het kas ­ teel. In 1900 worden een aantal schoorsteenmantels geplaatst. Veel aandacht gaat uit naar de afwerking van de in Delft aangekochte schoorsteenpartij voor de oude Bil ­ ge bewoners zelfs naar de openbare drinkwaterpomp bij de Drost van Twenthe gingen om daar hun drinkwater te halen. Voor de pacht van het erve Morgenstem op Nettelhorst meldt zich een boer uit Zwiep. De over hem ingewonnen informatie is gunstig. De meesterknecht van de koekbak- kerij van V an Gorkum vraagt om enkele maanden te mogen wonen in het ouderlijk huis van rentmeester Bitter. Per 1 november heeft hij een ander huis gehuurd. Het zijn ’’nette Het ouderlijk huis van rentmeester Willem Jacob Bitter. Hier woonde zijn vader Willem Bitter, huismeester van het kasteel. Het huis stond aan het begin van de Twickelerlaan, schuin tegenover het restaurant In den Drost van Twenthe. Kort na 1900 werd het huis afgebroken. Ansichtkaart collectie Huisarchief Twickel, ca. 1900. jardkamer (nu de Drostenkamer). Weatherley maakt een tekening en binnenhuisarchitect Teunissen ziet toe op de uitvoering. De nieuwe keuken wordt voorzien van een ven- tilatiesysteem op waterkracht. Baron Van Heeckeren verblijft van maart tot juni in Londen. Hier blijft hij dankzij de brieven van zijn rent ­ meester W.J. Bitter op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen: tachtig schapen van de kasteelboerderij worden op de Brusselse markt verkocht a / 19,50 per stuk. In Lage is een stuk weiland aangekocht en in Hengelo zijn enige onbeduidende strookjes grond verkocht voor de bouw van het station. In het huis aan de Stationsweg in Del- den (nu Bagatelle) wonen nieuwe huurders die vragen om een aansluiting op de Twickelsche Hoogdrukwaterleiding. Het water in het pompje bij het huis is zo slecht dat de vori- fatsoenlijke burgermenschen”, men zal het moeilijk kun- nen weigeren. Direct na de terugkomst van de baron in juni, arriveren de eerste loges, kennissen uit Engeland. Op 1 augustus is er bezoek van kennissen uit Hongarije, waama er tot eind november maandelijks familieleden en kennissen langs komen. Bijzondere kosten zijn er weinig. Op 1 november wordt f 11.900,— betaald voor de aankoop van het erve Ramaker in Woolde, groot 10.86.30 hectare. Het lijkt er op dat er in het jaar 2000 heel wat meer gaat gebeuren. Aafke Brunt