pagina 17 winter 1993

Aafke Brunt en Jan Haverkate in het huisarchief dat 250 strekkende meter documenten en archiefstukken beslaat. Foto: John Mulder. In een volgend nummer van het Twickelblad wordt ingegaan op hetverloop van de inventarisatie van het huis ­ archief Twickel. Ook aan de inhoud van het archief zal aandacht worden besteed.