pagina 17 najaar 2012

De Vrienden van Twickel op bezoek in natuurgebied Kluenven. Neve op, die een functie buiten Akzo had aanvaard.” Na vijf jaar Hengelo volgde een overplaatsing naar het hoofdkantoor van Akzo Nobel Chemicals in Amersfoort. In zijn functie als manufacturing en techno- logy-manager bezocht hij bedrijfsonder- delen over heel de wereld. Hij bracht onder meer vele bezoeken aan Zweden en dat zette hem ertoe aan Zweeds te leren.“Het is een boeiende taal omdat het Zweeds en het Nederlands zoveel gemeen hebben.” Een andere ‘hobby’ is schermen. ”Mijn favoriete wapen was sabel en op sabel heb ik ook veel wedstrijden geschermd. Tijdens mijn TH-tijd ben ik ermee begonnen en pas twee jaar geleden ermee gestopt. Ik ben van diverse verenigingen lid geweest, waarvan de laatste Agility uit Hengelo.” Sinds hij in januari 2012 op 63-jarige leef- tijd met pensioen is gegaan wil hij zijn bre- de ervaring in het bedrijfsleven inzetten in het vrijwilligerswerk. De Vereniging Vrien ­ den van Twickel was voor de inwoner van Delden een min of meer logische keuze. De eerste kennismaking met Twickel dateert uit 1989. “Op de Kerstmarkt kon je raden hoeveel oranje appeltjes er in een grote glazen fles zaten. Kennelijk heb ik toen een goede schatting gemaakt en als prijs kregen we een persoonlijke rondlei- ding van Graaf Zu Castell door het kasteel. Na de rondleiding was ik was zeer onder de indruk geraakt van het kasteel en haar rijke inventaris. In 1990 was er een soort open dag in de tuinen van Twickel en daar stond een kraampje van de Vrienden. En natuurlijk werden we lid." “Ik heb ondertussen al een paar bestuurs- vergaderingen bijgewoond en het bevalt me goed. Het is leuk om in het jaar waarin we ons 40-jarig jubileum vieren te begin- nen. We hebben nu ruim 1700 leden en het zou mooi zijn als we dit aantal kunnen laten groeien tot meer dan 2000. Ik zou het geweldig vinden als we ook wat meer jongere mensen bij de vereniging betrek- ken. We hebben relatief veel oudere leden en verjonging is £6n van de beleidsthema’s van het bestuur. Daar hoop ik tijdens mijn bestuursperiode een bijdrage aan te kunnen leveren. Hoe meer Vrienden we hebben, hoe groter het bewustzijn dat Twickel een unieke combinatie vormt met Delden en het Twentse land. Het is heel bijzonder dat je vanuit Delden in 5-10 minuten lopen op zo’n mooi landgoed met een prachtig kasteel bent. Dat besef je niet dagelijks. Samen met de stichting speelt de VVT een belangrijke rol bij het vergro- ten van dat bewustzijn. We doen dat onder meer door het organiseren van activiteiten en het Twickelblad.” Helmig Kleerebezem Agenda Vrienden van Twickel Zaterdag 27 oktober 2012 Werkochtend in het Schijvenveld tussen 9.00-13.00 uur. Opgave mevrouw G. Leussink 074-2423767 of email cie@vriendenvantwickel.nl Woensdag 7 november 2012 Najaarslezing ‘Kinderen op de buitenplaats in de ige eeuw’ door Christine Sinninghe Damstd. Hoogspel, aanvang 20.00 uur. Kinderen van Heeckeren van Kell met ezel Truitje, 00.1865■