pagina 17 najaar 2009

Ontwerp voor een stenen brug over de Twickelervaart. brug gepland. Van Gessel heeft hiervoor twee ontwerpen gemaakt. Een houten brug, gei op de jachtpalen die langs de randen van het landgoed te vinden zijn en een stalen brug tussen twee landhoofden van zandsteen. Oud- voorzitter Edzard Krudop van de Stichting Twickel, naar wie de nieuwe brug ver- noemd wordt, mag bepalen welk ontwerp wordt uitgevoerd. De route langs de verschillende karak- teristieke punten van Twickel zoals Noord- molen, Deldeneresch en de Twickelervaart is volgens Van Gessel al zo onderscheidend dat deze niet hoeft te worden aangekleed, met bijvoorbeeld kunstwerken of banken. "Het hoeft niet zo stedelijk, met een duidelijke markering in 6£n stijl. Ik krijg altijd last van claustrofobie als ik in een natuurgebied van Staatsbosbeheer de blauwe route moet volgen. Dan wil ik juist de andere kant op. Laat de mensen de Umfassungsweg op hun eigen manier beleven.” De provinciale weg vormt een dusdanige barriere dat de Umfassungsweg voorals- nog anders wordt aangelegd dan het ideaalbeeld van Van Gessel. In zijn voor- keursschets loopt de route, gezien vanuit de Watertoren, over het oorspronkelijk trac6 van de Marktstraat langs de markt- pomp in het centrum van Delden naar het station. Vervolgens gaat het over een wandelpad achter de Drost van Twente (nog aangelegd door Petzold) en langs de Hengelosestraat om bij Carelshaven weer aan te haken bij de rest van de route. “Je kunt dan vanaf het station mak- kelijk beginnen met de wandelroute en het is psychologisch heel belangrijk. Delden en Twickel worden dan meer e6n.” Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de rondweg verdiept wordt aangelegd. Zolang dat niet gebeurt, en de wande- laars twee maal een drukbereden weg zouden moeten oversteken, blijft het uitstapje naar Delden een wens. Martin Steenbeeke De Umfassungsweg bestaat vanuit bet startpunt ter hoogte van Carelshaven, teg en de klok in, uit de volgende onderdelen. • het noordelijkfietspad langs de rondweg richting Hengelo, • de Petzoldweg tot de weg Borne-Delden, • het opnieuw open te stellen trad door de Azelermeen tot Twickelervaart • het nieuwe trad door Koematenveld naar het eindpunt van de Twickelerlaan • deels nieuw en deels bestaand trad over de Deldener Esch tot de Watertoren • pad achterlangs het huispark tot Twickelerlaan • wandelpad door overpark van kasteel richting Carelshaven De doorgetrokken lijnen zijn bestaande wegen of paden; de stippellijnen vo de ontbrekende schakels.