pagina 17 najaar 2006

i7 Twickel de kalveren en varkens. Onze Pietrain slachtvarkens verkopen we aan vaste afne- mers. Wij verkopen aan de boerderij eieren en aardappels. Dat kan de hele week door, alleen op zondag Never niet. Door de ver- koop aan huis onderhouden we ook goede contacten met omgeving.” Gesprek Samen met twee part-time collega-mede- werkers leidt Schurink de boerderij. In het weekend wanneer de client-medewerkers en collega’s vrij hebben, gaat het melken en voeren voor hem gewoon door. Het is dui- delijk geen negen-tot-vijf baan. Hij stopt er veel tijd in, maar het werk schenkt hem dan ook veel voldoening. “Het doel is de clien- ten een zinvolle dagbesteding aan te bie- den. Je probeert daarmee mogelijkheden van clienten te ontwikkelen oftenminste te stabiliseren. Het kan voorkomen dat op- eens iemand helemaal van slag raakt. Dan maak ik gewoon even tijd in mijn kantoortje voor een gesprek ter ondersteuning. Dan moet het werk maar even wachten,” vertelt Schurink. Maarten Hermanussen Inzending foto’s In de vorige twee Twickelbladen stond een oproepje om uw mooiste digitale foto’s van het landgoed Twickel naar ons toe te sturen. En dat heeft u gedaan. We hebben prachtige foto’s ontvangen, die behalve overde herfst en de winter nu ook over de zomer gaan. De zomer zit al in haar nadagen en de herfst is naderende. Daarom hebben we voor een herfstfoto gekozen op de achter- pagina. De foto van de familie Pothof uit Borne is het geworden! Misschien is de foto niet helemaal scherp, ofte korrelig zoals vakmensen dat noemen, maar in ieder ge- val geeft hij voor ons treffend de sfeer van de herfst weer. De familie Pothof is al jaren Vriend van Twickei en wandelt minstens 66n keer per week over het landgoed. En sinds een jaar of drie nemen zij hun camera mee om fo ­ to’s te maken. Een jaarkaart voor de kas- teeltuinen hadden ze al, vertelde de heer Pothof, maar ze zien verheugd uit naar een ‘verse’ voor het komende jaar! Blijft u vooral uw foto insturen, naar twickelfoto@gmail.com met vermelding van naam en adres, plus onderschrift met datering. Wie weet ziet u in het volgende Twickelblad uwfoto afgedrukt staan! De konijnen in de stai hebben ’n hoge aaibaarheidsfactor.