pagina 17 4 1998 tijdschrift

Artesische bron uoedt waterpartij aan de Twickelerlaan De visvijvers de Lepel en de Vork Het heldere water in de visvijver. Foto: J. Mulder. Gedeelte uit de 18e eeuwse “Grauwe Kaart” met de visvijvers. Vrolijk zwemmen de eendjes in een van de vijvers bij het erve Wengel aan de Twickelerlaan. Onze “huisfotograaf ’ de heer John Mulder vroeg ons hoe de vijvers, die bekend staan als de Lepel en de Vork, zijn ontstaan. Gezien de bijna vierkante vorm gaat het duidelijk om gegraven vijvers. Dit soort waterpartijen werd vroeger gebruikt voor het in leven houden van vis. Uit in het archief bewaard gebleven kookboeken blijkt dat er vroeger heel wat meer zoetwater vis werd gegeten dan nu. Zo at men kar- per, gefarceerde zoetwater kreeft, en gefarceerde snoek, snoek met roomsaus en gestoofde paling. Vergelijkbare vijvers bevonden zich in de overturn van de voormalige rentmeesterij van Twickel aan de Henge- losestraat in Delden. In de 18e eeuw herbergde dit pand het “Logement de twee vijvers”. In de 19e eeuw is hier de dam tussen de twee vijvers doorgegraven. Overigens niet hele- maal, want bij baggerwerkzaamheden in 1959 kwam nog een restant van de afscheiding boven water. De vijvers bij erve Wengel komen al voor in het in 1681 opgestelde overzicht van de bezittingen en rechten van Adolf Hendrik van Raesfelt. Ook staan ze afgebeeld op een kaart uit omstreeks 1730. Hierop is goed te zien hoe de vij-