Lage schrijft (eigen) In het boek ‘Lage Geschichte und Geschichten is de afwis- selende geschiedenis van het Duitse dorp, net over de grens bij Ootmarsum, beschreven. Opmerkelijk is dat het boek van auteur Alois Brei is gebaseerd op het door de werkgroep Dorfchronik bijeengebrachte digitale archief. Aafke Brunt bespreekt het boek en sprak met de Duitse en Nederlandse leden van de werkgroep. Het boek ‘Lage Geschichte und Geschich ­ ten’ vermeldt zowel de grote als de kleine gebeurtenissen in dit opmerkelijke grens- dorp. In de periode tussen 1648 – 1806 vormde deze kleine gemeenschap met zijn tweehonderd inwoners een zelfstandige heerlijkheid. Dankzij deze status fungeerde het binnen het Duitse Rijk als een soeve- reine staat. In 1270 benoemde de bisschop van Utrecht zijn vazal Herman van Saterslo tot kastelein van de burcht van Lage. Deze veste werd het toneel van herhaalde oorlogshandelin- gen. Na de verwoesting door de troepen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die het kasteel veroverden op de Spanjaarden, ontbrak het geld voor een wederopbouw. In 1642 kwam de rui in handen van Johan van Raesfelt tot Twickelo. Evenals zijn nazaten zou hij Lage van een afstand besturen. Toch is er sprake van een grote verbondenheid. Dat geldt met name voor de vrouwe van Lage, Amadea Isabella van Flodorff, weduwe van Adolf Hendrik van Raesfelt, die in Lage het Herrenhaus (1686) de kerk (1687) en een school (1691) liet bouwen. De laatste uiting van deze grote verbon ­ denheid, die het boek behandelt, vormt de tocht van de toen 93-jarige barones Van Heeckeren van Wassenaer, die in 1973 naar Lage reisde om de kerkelijke bevestiging van de door haar beroepen dominee Lange bij te wonen. Daarmee eindigt het boek. De lokale geschiedenis tekent zich af tegen de achtergrond van de Europese geschiede ­ nis. Het verhaal over Lage is gelardeerd met beschrijvingen van smeui voorvallen en aardige gebeurtenissen, zoals de ruzie tussen de dominee en zijn buurvrouw die het waagde haar was te drogen op het hek van de pastorietuin, of het eerste bezoek aan Lage van baron R.F. van Heeckeren van Wassenaer, waarbij de bevolking hem met erebogen en gezang stond op te wachten. Het boek is zeer compleet. De economi- sche crisis van de dertiger jaren, waarin de meeste inwoners van Lage op de NSDAP, de partij van Hitler, stemden, wordt niet verdoezeld. Dat geldt 00k voor de periode na de bevrijding in 1945, toen Nederlandse Op het landgoed Lage is sinds kort een nieuw bureau voor de opzichter en de ad- junct-rentmeester in gebruik genomen. De eerste plannen ontvouwden zich ongeveer twee jaar geleden, toen bleek dat we de pachter van het Forsthaus niet konden behouden. Bij dit Forsthaus hoorde 00k een vrijstaand klein boerderijtje dat werd gebruikt als Waschkuche en paardenstal. Al eerder speculeerden we er over dat dit een pracht van een kantoor zou zijn. Na overleg tussen de Stichting Twickel, de gemeente Neuenhaus, de Landkreis Bad Bentheim en andere mensen en instanties, nam het plan vastere vormen aan en be- gon de uitvoering. De achterzijde van de LAGE militairen op een weinig sympathieke wijze de tot Sperrgebiet verklaarde grensstrook bewaakten. ‘Lage Geschichte und Geschichten’ is een standaardwerk geworden. Het 320 pagina’s tellende boek is uitgegeven door de Dorf- Burg- und Muhlenfreunde e.V. Deze vereni- ging publiceerde 00k een reproductie van de beheerkaart van het ‘Domininium Lagen- se uit 1735. Het boek is onder meer te koop in de landgoedwinkel van Twickel. De prijs bedraagt € 15. De kaart kost € 3. boerderij, de deel, de potstal met de ver- schillende paardenboxen, waskeuken, toi ­ let en verwarmingsruimte zijn min of meer gelijk gebleven en bieden een mooie op- slagruimte. De voorzijde van de boerderij is voorzien van dubbele muren met isola ­ te. Het geheel is voorzien van een nieuwe verwarming, stroomaansluiting en water. In het Forsthaus zit nu de familie Goossen met hun fysiopraktijk Origene.nl. We heb- ben afscheid genomen van onze vaste schoonmaakster, Gesine Kuper. Ze is de 70 gepasseerd en met het oog op haar ge- zondheid en van haar man gestopt. Cor Bont