pagina 16 zomer 2008

De ‘Portico Toscana’ aan de achterzijde van de benedengalarij. Bouwornamenten van Twickel Aanleiding tot het schrijven van dit fragmentarische stukje is mijn steeds wederkerende bezoek aan de Cannenburgh in Vaassen en onlangs de tentoonstelling in het Stadtmuseum Munster. Van 27 januari tot 25 mei 2008 is in dit fantastische museum een bijzondere expositie te zien over Elisabet Ney, Bild- hauerin in Europa und Amerika. Elisabet is de dochter van J.A. Ney de ‘schepper’ van de levensgrote beelden van Eva en Adam boven de ingang van Twickel. De bouwgeschiedenis van de Cannenburgh en Twickel lopen parallel door de eeuwen heen. De beide renaissance fronten, hoewel die van de Cannenburgh gedeeltelijk, intri- geren mij en soms droom ik dat dezelfde ‘bouwmeester’ hierde hand in heeftgehad. Zijn dromen dan toch geen bedrog? Ook de gelijkenis van de bouwhuizen van Twickel en de Cannenburgh is treffend De dubbele ‘hoge poort’ Hoe het vroege bouwhuis met toegangs- poort eruit heeft gezien is tot op heden in nevelen gehuld. Ook een pentekening op 19c eeuws papier is onbetrouwbaar. Op deze vriendelijke prent van’t Adelijk Huijs Twikkelou bij Delden is vanuit hetzuiden het poortgebouw te zien. Is het een kopie van een verloren prent uit 1500? De gewassen pentekening van hetAdelyk Huys Twickeloo die A. Schoenmaker in 1727 maakte naar A. de Haen is betrouw- baarder. Dit mogen we aannemen uit de journalen omdat ‘Meister in Metselaar van Good op 10 oktober 1662 ‘afgereckent heft, 99 dach seifs gearbeit in bet bouwhuis enfoudament te leg- gen tot den peerde stal, 129 dagen sijn knecht Tommie, 703 dagen sijn knecht Lambert en 133 dagen ann Leverinck als opperman De toegangspoort in het bouwhuis naar het Huis werd geleverd door de steenhouwers Keyzeren Berent Fremans uit Cildehaus. Ook nu spreken de journalen weer want op to oktober 1663 wordt betaald aan: ‘Berent Fremans steenhouwer geleverd 2 frontizzchen van grauwe steen boven die poort int nye bouwhuis. Keyzer bellthouwer tot Gilhous