pagina 16 zomer 2005

Aan de rechterzijde van het Eva beeld verschijnt een metselnaad met hoekverband. Foto: Theo van Winsen. A1 een galerij voor 1690 We constateren dus dat de zuidvleugel oorspronkelijk reikte tot aan de achter- zijde van de toen nog enkelvoudige frontvleugel. De stand van de kap- sporen op de zolder boven de Drosten- kamer wijst daar ook op. Het feit dat Adolf Hendrik van Raesfelt zich in 1681 een galerij herinnerde, bewijst het bestaan van een voorganger van de uit circa 1700 daterende galerij- vleugel, die thans nog aanwezig is. Ook een voor 1700 getekende platte- grond van het kasteel en de tuin toont een smallere galerij dan de tegen- woordige. Dat bewijst dat er achter de frontvleugel van het oude L-vormige kasteel al een smallere galerij was of dat Goossen van Raesfelt tijdens de aanbouw van de rechter front-helft over de gehele lengte van de achter- gevel een smalle galerij liet bouwen.- Conclusie Voordat Goossen van Raesfelt in 1551 de gevelsteen met het jaartal 1551 liet aanbrengen had het kasteel een L-vorm met een zuidtoren. Na 1551 verlengde hij de frontvleugel met een identiek lijkende rechter gevel- helft. Vanaf 1556 liet Goossen twee erkers aanbouwen. Ook verlengde hij een bestaande galerij of hij liet een nieuwe lange smalle galerij achter de frontvleugel bouwen. H. Reynders