pagina 16 zomer 1999

lExpositie Aardse paradijzen Voor de tentoon- stelling Aardse Paradijzen II. De tuin in de Nederlandse kunst, 1770 tot 2000 zijn een 150 tal kunst- werken geselecteerd met de tuin als inspi- ratiebron. De exposi- tie omvat schilderijen van bekende kunste- naars als Toorop, Van Looy, Willink en Corneille. Ook zijn er tekeningen en pren- ten te zien, foto‘s, . De voorbrus van het kasteel wordt tuinontwerpen, boe- bewaakt door twee leeuwen. ken en tijdschriften. Foto: Collectie Stickling Twickel. n memonam Jacob Johan de Vries, 1925-1999 Op 6 februari jl. is Jaap de Vries overleden. Dat was pre- cies twee maanden. nadat hij geveld werd door een ernsti- ge aandoening, die uiteindelijk ook het einde van zijn leven betekende. Ruim dertig jaar geleden kwamen Jaap de Vries en zijn echtgenote Jo in de Twickelerlaan wonen. Jaap had een betrekking als medewerker in het kasteel gekregen. Naast de dagelijkse werkzaamheden had het echtpaar De Vries een belangrijk aandeel in de verzorging van de Barones gedurende haar laatste levensjaren. De dagelijkse zorgen werden door het echtpaar Soetendal opgevangen dat op het kasteel woonde. Maar regelmatig namen Jaap en Jo deze zorgen en de verzorging van hen over. De Barones waar- deerde dat buitengewoon. Zo kon zij immers in haar gelief- de omgeving blijven. Jaap de Vries heeft de tradities van het huis snel opge- pakt en leren waarderen. De voorbereidingen voor een diner of een ontvangst op het huis verliepen zeer profes- sioneel, zonder in routine te vervallen. ‘Het kamertje van Jaap’ is al sinds jaren de naam van de opbergplaats van sleutels, touwen en veel andere prakti- sche voorwerpen. Alleen al op die manier wordt zijn naam nog veelvuldig in het huis genoemd. Maar dat hij zijn werk op Twickel met veel liefde heeft uitgevoerd, blijkt al uit het feit dat ook na zijn pensionering nooit vergeefs een beroep op hem kon worden gedaan om te helpen. In en om zijn huis Omega aan de Twickelerlaan heeft Jaap samen met Jo zijn eigen thuis geschapen, waar de deur altijd open staat voor bezoek. Je trof hem altijd bezig in de tuin, bij de kippen of aan het hout hakken. Jaap had altijd tijd voor de ander. Ongecompliceerd en steeds behulp- zaam. Hij laat een lege plaats achter bij de (oud-)medewerkers De tentoonstelling is ingericht random vijf thema’s. Waarbij het eerste thema ‘Prive en openbaar’ wordt belicht aan de hand van artistieke uitbeeldingen van onder meer de tuin van Twickel. Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk gei catalogus. Dit boek sluit in inhoud en vorm aan bij de cata- logus Aardse Paradijzen I. De tuin in de Nederlandse kunst, 15de tot 18de eeuw. Beide boeken zijn tijdens de expositie te koop. De prijs voor Aardse Paradijzen II bedraagt f 55,00, voor deel I geldt een gereduceerde prijs. Tot en met 30 mei is de tentoonstelling te zien in De Vleeshal, tentoonstellingsdependance van het Frans Hals- museum in Haarlem en van 19 juni tot en met 29 augustus kan de bezoeker hiervoor terecht in het Rijksmuseum Twenthe. Openingstijden: Vleeshal, ma t/m za van 11.00 – 17.00 uur, zo van 12.00 – 17.00 uur en Rijksmuseum Twenthe, di – zo van 11.00 -17.00 uur. A.B. Jaap de Vries Foto: J.P. Hassink-Leeghwater van Twickel, de noabers de familie en natuurlijk bij zijn echtgenote Jo. Met elkaar een grate groep mensen zoals bleek uit de grate deelname bij de afscheidsdienst in de Oude Kerk te Delden. Dankbaar voor de vele verschillen- de herinneringen aan Jaap de Vries, zullen wij hem blijven missen en hem in de beste herinnering bewaren.