pagina 16 zomer 1992

Bezoeken aan Wendezoele en Schijvenveld Twickeldag in teken van actualiteit Onder ideale weersomstandigheden hield de Vereniging Vrienden van Twickel zaterdag 16 mei de jaarlijkse Twickeldag. Het programma voor deze dag bestond uit twee delen welke eerst’s morgens in ”Het Hoogspel”, de thuishaven van de vereniging, werden toegelicht door de voorzitter van de stichting ’’Wendezoele”, de heer A. Jansen en door drs. O. de Bruijn, bioloog- adviseur van de stichting Twickel. Enno Hoekstra Er wordt op vrijwillige basis aan de Twickelerlaan al geruime tijd hard gewerkt aan de museumboerderij ’’Wendezoele”. Desondanks zal het nog ongeveer twee jaar duren voordat dit museum is gerealiseerd. De heer Jansen schetste in zijn inleiding de totstand- koming en achtergronden van de stichting ’’Wende ­ zoele”. In het kader van de museumboerderij wil men een indruk geven van het agrarisch leven voor de jaren ’50. Mede hierdoor wil men de grote verande- ringen die sindsdien in de landbouw hebben plaatsge- vonden laten zien. De bouw van de stallen en schuren is momenteel in voile gang. Er zullen weer op ouderwetse wijze pro- dukten als haver, rogge en boekweit worden geteeld, er komt een kruidentuin en ook een bakspieker. Ven ­ der zijn een weefkamer en een klompenmakerij gepland. Symbool De stichting ontleent haar naam aan de ’’wendezoe ­ le” die vroeger bij de haard stond en waaraan de ke- tel was bevestigd die boven het vuur kon worden gedraaid. Een keerpunt dat als symbool voor de ver- anderingen staat. Zowel’s morgens als’s middags werd door een groep een bezoek aan de karakteristieke boerderij ge- bracht. De chef technische dienst van Twickel, de heer Holterman, gaf hier een toelichting bij de werk- zaamheden. De leden van de Vrienden kregen op de ­ ze wijze een unieke kans een voorproefje te hebben a T.M- /* ftU * De werkzaamheden bij museumboerderij Wendezoele hadden grote interesse van de Twickel-Vrienden