pagina 16 winter 2013

Kunstcollectie Twickel wereldwijd te zien Kunstwerken van de stichting Twickel worden met enige regelmaat uitgeleend. Twickel sluit zich aan bij een goed gebruik in de museumwereld om via bruikleen unieke exposities samen te kunnen stellen. Zo zijn op dit moment drie schilderijen uit de kasteelcollectie te bewonderen in de beroemde Wapenzaal van de Hermitage in Sint Petersburg. Beeld van de tentoonstelling in de Hermitage in Sint Petersburg. Het schilder] van Wappers is de middelste van de vijf. Op de voorgrond een buste van boning Willem 2. (foto Sander Paarlberg – Dordrechts museum) De drie werken, twee rivierlandschappen van Alexander Daiwaille en een groot doek van Gustave Wappers zijn nog tot eind januari in Sint Petersburg te bezichtigen. Ze maken deel uit van de tentoonstelling Willem II – Kunstkoning, die vervolgens vanaf 6 maart 2014 in het Dordrechts Museum bezocht kan worden. Hier wordt de collectie aangevuld met nog eens drie kunstvoorwerpen uit het kasteel. Het Dordrechts Museum brengt na 150 jaar een belangrijk deel van de bijzondere collec ­ tie van Koning Willem II (1792-1849) voor e6n keer bij elkaar. Schilderijen en tekenin- gen van over de hele wereld geven een uniek beeld van deze destijds wereld- beroemde verzameling. De expositie toont 00k pracht en praal aan het hof van Willem II en zijn Russische echtgenote Anna Pau- lovna. Aanleiding voor de tentoonstelling – de grootste ooit in Dordrecht – is de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Veiling Op 12 augustus 1850 is in Den Haag de schilderijencollectie van de pas gestorven koning Willem II geveild. Na het overlijden van de koning werden de erfgenamen geconfronteerd met een schuldenlast die ontstaan was door de grote staat van zijn hofhouding en de uitbundige aankoop van kunstwerken, deels gefinancierd door zijn zwagertsaar Nicolaas I van Rusland. Buitenlandse verzamelaars hebben hun slag geslagen en massaal topstukken van Rembrandt, Rubens, Leonardo da Vinci, Memling en Jan Steen gekocht. De Neder- landse staat bood niet mee — kunst was geen regeringszaak – een gegeven dat door velen werd betreurd. De gezaghebbende kunsthistoricus Cornelis Hofstede de Groot noemde het in 1923 ‘66n der grootste slagen, die ooit aan het Nederlandsch kunst- bezit is toegebracht. ’ Wie wel meebood was Jacob Derk Carel van Heeckeren van Wassenaer, heer van Twickel (1809-1875). Hij kochtzes ‘moder- ne‘ doeken van eigentijdse kunstenaars. Als kamerheer des Konings kende Van Heeckeren de collectie goed. Deze was on- dergebracht in de inmiddels afgebroken Gotische galerij achter het paleis aan de Kneuterdijk, het voormalige woonhuis van zijn echtgenote Marie Corndlie van Wasse ­ naer Obdam (1799-1850). Van Heeckeren kocht o.a. twee rivierlandschappen van Alexander Daiwaille (1818-1888) en een groot doek van Gustave Wappers (1803- 1874); werken die in Sint Petersburg en straks in Dordrecht te zien zijn. f l| * U *STKON 1 EERST IN ST. PETERSBURG STRAKS IN DORDRECHT De tentoonstelling Willem II – Kunstkoning reist na Dordrecht door naar Luxemburg maar hier is van de Twickel-collectie alleen nog het doek van Wappers te zien.