pagina 16 winter 2010

Aanleg Umfassung vertraagd floor nattigheid De Umfassungsweg loopt langs vloeiende lijnen door bet landschap. Piketpaaltjes geven de contouren van de Umfassungsweg al aan. De aanleg van de wandelroute is van start gegaan. Een wandelroute van 9 kilometer in een grote boog rond het kasteel Twickel. Dat is het concept van de “Umfassungsweg”. Het idee is al 120 jaar oud maar wordt nu pas voltooid. Aldus het uitgebreide artikel in het najaarsnummer 2009 van het Twickelblad. Het oorspronkelijke plan was van de Duitse landschapsarchitect Petzold. Vandaar de naam Umfassungsweg. Doorzijn overlijden kort na het begin van de uitvoering is het plan nooit voltooid. De Stichting Twickel heeft Michael van Cessel gevraagd dit mooie concept af te maken en daarmee de wandelmogelijkheden in de kern van het landgoed op een interessante manier uit te breiden. Tijdens de wandeling die 2 tot 3 uur zal duren, kan men genieten van een fraaie afwisseling van landschappen: het parkgebied tegenover het kasteel, het bos- gebied de Ruwe Braak, de boomweides van de Azelermeen, met een “voorde” over de Azelerbeek, over de nieuwe brug over de Twickelervaart, door het Koematenveld, een nat heidegebied en ten slotte over de Deldeneresch met de torens van Delden in het verschiet. Direct na de zomer is de aannemer gestart met de aanleg van de Umfassungsweg. Het is het eerste teken dat het uitvoerings- programma van het Pact van Twickel werkelijkheid wordt. In het afgelopen jaar is het plan in een bestek omschreven, zijn vergunningen aangevraagd en is de aan- besteding gehouden. Verschillende partij- en die samenwerken binnen het Pact van Twickel hebben toezeggingen gedaan om de financiering rond te krijgen. Van de 400.000 euro betaalt de Provincie Overijssel de helft. De gemeente Hof van Twente betaalt 50.000 euro en de Stichting Twickel de rest. De eerste activiteit was het met piket ­ paaltjes uitzetten van het trace. Dat is niet eenvoudig omdat de Umfassungsweg bijna geheel langs vloeiende lijnen door het landschap moet lopen. Daarbij moeten fraaie bomen zoveel mogelijk ontzien worden. Soms was het extra lastig door de dichte begroeiing die het overzicht sterk belemmert. Een graafmacbine bedekt bet wandelpad met leemhoudend zand. Vervolgens is met een forse graafmachine een “cunet” uitgegraven. Dat moet opge- vuld worden met leemhoudend zand zodat de oppervlakte van het nieuwe pad iets hoger ligt dan de omgeving. Maar toen begon het te regenen en het leek niet meer op te houden. Met de winter op komst is het de vraag wanneer de Umfassungsweg gereed zal zijn. Het moet toch wel heel raar lopen als niet in het voorjaar de eerste wandelaars er van kunnen genieten! Albert Schimmelpenninck