pagina 16 winter 2002

Op de pedalen… V oor zondagmiddag 8 September hadden de Vrienden van Twickel een prachtige fiets- tocht uitgezet. Maar het kon pas slagen als de leden zich ook zouden opgeven. Wei dat deden ze, maar liefst honderdvijftig men- sen hebben zich opgegeven voor deze tocht. Uiteindelijk zijn er tien afgevallen, maar toch een respectabel aantal! Degenen die zich opgegeven hadden, hebben ook volkomen gelijk gehad. Om te beginnen was het het meest fantastische weer, dat we ons maar konden wensen. Verder was het een schitterende tocht, die ongeveer twintig kilometer lang was. De route besloeg het gebied tus- sen Delden, Oele en Beckum. Deze leidde ons over de meest fraaie fietspaadjes, zoals de Flierveldsweg, die zich door een zeer wisselende natuur slingert met veel bos en heide en ook over het land van erve Altena. Wat wonen we toch in een prachtige omge- ving. Een kleine persoonlijke dissonant hadden wij, toen ik een lekke band bleek te hebben. Daar keken we wel even op onze neus, want omdat wij geen echte fietsers zijn, zijn we ook niet op calamiteiten berekend. Maar gelukkig bleken de dames achter beter uitgerust en mevrouw Willemien Lieftinck was zo vriendelijk om haar plaksetje aan ons uit te lenen, zodat mijn man Henk mijn band kon plakken. Troost was, dat iedereen -op een na die ons voorbij fietste- zeer medelevend was. We waren toch nog niet de laatsten die op de pauzeplek aankwamen. De pauze werd gehouden bij de boerderij Klein Altena van de familie Meijer. De commissie verras- te ons hier op een pannenkoek die door echte koks in tenue ter plekke gebakken werd, hierbij een pakje lekker drinken. Onder een babbeltje hier en daar, werd dit genuttigd en met hernieuwde energie gin- gen we verder met de tocht, die ons dit keer langs de watermolen van Oele voerde, waarvan de restaura- tie nu ver gevorderd is. Waar zou het nieuwe gebouwtje eigenlijk voor dienen? Het is een middag waarvan we volop genoten hebben. Bedankt activiteitencommissie! Tineke van der Heijden Bij erve Klein Altena werd een pauze gehouden. Foto: Y. Rieschke. De pannenkoekenbakkers. Foto: Y. Rieschke. De bakkers hadden zich opgesteld achter de niendeur. Foto: Y. Rieschke.