pagina 16 winter 1997

Deelnemers van landgoedkamp op Twickel reconstrueren de cascade in het park Foto M. Hermanussen. Het is acht uur in de morgen. Een man staat bij de vlaggen- mast midden op het Koematenveld. Hij blaast op een toeter. Nog half slaperig kruipen mensen uit hun tent en lopen zwij- gend richting vlaggenmast, het centrale punt van het land ­ goedkamp. Dit is traditie op elk landgoedkamp. De vlag is het middelpunt. Maarten Hermanussen “Hier zitten de deelnemers ’s avonds gezellig om het kampvuur en elke ochtend verzamelen ze hier om te gaan werken. Dan worden de taken verdeeld en de groepen inge- deeld. Dit jaar waren er zo’n zestig deelnemers, in leeftijd varierend van een tot 67. Als regel moet er van elk gezin minimaal een werken, maar hier zien we vaak dat nog meer gezinsleden ’ s ochtends actief meewerken. We kunnen dan ook rekenen op de inzet van ongeveer veertig mensen. Met zoveel mensen kun je dan ook flink wat klussen aanpak- ken”, zo vertelt Philip Da Ponte, die samen met Gerard Kroon de leiding van het ANWB landgoedkamp op Twickel heeft. Stookkelder De deelnemers aan het kamp hebben zeker niet stil geze- ten. Een gigantische klus was het herstellen van de oude stookkelder in de moestuin. Vorig jaar was men tijdens een eerder kamp hier al mee begonnen. Vrijwilligster Francine staat onder in de modderige kelder en schept emmers vol puin. “Ja, ik was er vorig jaar ook bij en ik wil nu graag resultaat zien. Wij hebben hier met zo’n acht tot tien man heel wat kuubs aan puin uitgeschept. We zijn veel glas- en potscherven, schoenen en zelfs drankflessen tegengeko- men. Als de kelder helemaal leeg is en opgeknapt kan hij worden gebruikt om bloembollen in te bewaren en in de zomer de groenten lekker koel te houden.” Cascade Een ander project was de reconstructie van een water- val in het kasteelpark. De deelnemers aan het ANWB- kamp hebben de uit de achttiende eeuw stammende water- val weerlaten stromen. Bij graafwerkzaamheden in 1991 was de cascade uit de Romantische tijd bloot gelegd. Sindsdien was er niets aan gedaan. De tuinbaas van Twickel, Hans Hondebrink, is blij dat de waterval nu weer in oude luister is hersteld. Daarnaast hebben vrijwilligers in de naast gelegen vijver met riet begroeide oevers geschoond. Een andere ploeg heeft de hertenschuur onder handen genomen. Zij hebben het oude hooi, dat op de balken zat, afgevoerd en verbrand. Daama hebben zij de oude plan- ken vervangen door nieuwe, zodat er weer nieuw hooi op gepakt kon worden. Tenslotte heeft nog een ploeg ge werkt Het leegscheppen van de stookkelder in de Moestuin. Werken en spelevaren bij de afvoer van riet uit de vijver, ‘hetFonteingat Het verbranden van het oude hooi in de hertenschuur. “Achter in het park was een heuvel met rotsen en zeerkunstige aanplanting met een echte waterval, precies een miniatuur berglandschap, alles met veel smaak aangelegd". Aldus F. W. W.H. van Coeverden in zijn ‘Schetsen uit Twenthe ’s verleden. Het heele jaar rond op een groot landgoed