pagina 16 voorjaar 2012

1 Twickel-hackers kappen en kloven Twickel.” Jaren geleden werden de werk- groepleden bij aankomst in het werkgebied Deldenerbroek regelmatig verwelkomd door een zestal nieuwsgierige reeen. De kapwerkzaamheden gebeuren in nauw overleg met Twickel. De bosbaas wijst im- mers de plekken aan waar gekapt mag worden. Door de jaren heen zijn door de groep vele bospercelen rond het kasteel onder handen genomen. In 2005/2006 was er stormschade in het bos nabij de Noordmolen. Op verzoek van Twickel werd toen door de ‘hackers samen met de bosploeg van Twickel, het overtollige hout geruimd. Tijdens de afgelopen vorstperio- de waren ze actief in het bos naast de ijsbaan van Twickel. “Onze club”, aldus Dineke, “bestaat uit ‘hackers’ met de motorzaag, slepers, klovers en inpakkers.” In 1876 overpeinsde de wandelende dominee J. Craandijk op zijn voetreis door Nederland over de ‘koningen’ in het woud van Twickel: “Twickel is beroemd om zijn ‘overvloed aan prachtig eikenhout. Het woud ontsluijert telkens meer van zijn wonderbare, aangrijpende heerlijkheid.” Het is niet altijd gemakkelijk om de plek waar gewerkt moet worden te bereiken. Het tijdelijk leggen van een plank over een sloot of drassig stukje behoort tot de voor- bereidingen. Ook moet de veiligheid wor ­ den gewaarborgd want deze staat bij de kapgroep hoog in het vaandel. De motor- zager draagt, naast veiligheidsschoenen, gezicht- en oorbescherming. Tijdens de lunchpauze overziet men, gelijk de wande ­ lende dominee in 1876, het werkgebied in het lommerrijke bos. Een gebied dat bestaat uit eiken, berken, dennen en elzen met daaronder het bodemgewas. Dineke, getogen in de schaduw van het landgoed, vertelt dat de ‘Twickel-hackers’ in de maand augustus of September een jaarvergadering houden met een barbecue als afsluiting. Hierbij worden ook de part ­ ners uitgenodigd. Bij de start van het ‘hackseizoen’ trakteren traditiegetrouw een aantal dames in de middagpauze op heer- lijke oliebollen. Tot slot wil Dirk wil nog wel even kwijt dat "een kuub hout kachelklaar maken ons elf mensuur werken kost." Vanaf de eerste zaterdag na Kerst tot 1 april ronken de motorzagen van de ‘Twickel-hackers’ op zaterdagen in de bossen van Twickel. Deze vriendenclub bestaat uit dames en heren die altijd wel familieleden meenemen voor hand- en spandiensten. Een gesprek met initiatiefneemster Dineke Klevering, Albert Wiersma en Dirk van Ittersum rond de openhaard met het knappende Twickelhout. “We noemen ons de ‘Twickel-hackers’, ook wel kachelclub, omdat het hout de brand- stof is in onze openhaarden.” Warme woorden van initiatiefneemster Dineke. In 2000 is zij met het kap- en kloofwerk be- gonnen. Ook Albert is vanaf het begin van de partij en regelmatig op de zaterdagen aanwezig. Dirkvalt bij: “We zijn een hechte groep en naast het werk in de bossen ge- nieten we ondertussen ook van de flora en de fauna om ons heen. Zo treffen we elkaar ook jaarlijks op het heideveld bij het Schievenven tijdens de natuurwerkdag, georganiseerd door de Vrienden van Vele handen maken licht werk. Tijdens de lunchpauze overzien de hakkers het werkgebied. Helmig Kleerebezem