pagina 16 voorjaar 2009

Bentheimer putter) in De najaarslezing van de Vrienden van Twic ­ kel had als onderwerp de waterput; de bron van het zo belangrijke drinkwater in vroegere eeuwen. De spreker, de heer A.Heideman, deed lang onderzoek naar de putten van Bentheimer zandsteen. Hij schreef er ook een boek over met de titel Bentheimer Putten. Dit is uit- verkocht, maar nogte leen in bibliotheken. De meeste van deze waterputten zijn te vin- den in Overijssel, vooral in Twente, dus ook veel bij de Twickel boerderijen. De putten van Twickel en Weldam vallen op door hun robuustheid, ze hebben dezelfde bovenrand Jaarprogramma Activiteiten 2009 en doorsnede en zijn ca. 150 jaar oud. De putten bevinden zich op enkele meters afstand van een buitendeur. Waarschijnlijk werd er bij de bouw een groot gat gegraven tot onder het waterpeil in de droogste maand (augustus). Erwerd een houten bo- dem gelegd, waarop in een cirkel stenen ge- stapeld werden. Het onderste gedeelte moest waterdoorlatend zijn, maar daarbo- ven moest de muur waterdicht zijn of omge- ven worden met klei om instroming van ver- vuild oppervlaktewater te voorkomen. De oudere putten waren gemaakt van holle boomstammen, echter die gingen verrotten zodra het hout boven het water kwam. Bo- vendien werd het hout aan het einde van de achttiende eeuw duur zodat men overscha- kelde op steen. Men had de ervaring dat zandsteen eeuwen mee kon gaan want het werd gebruikt voor de bouw van kerken enz. Een nadeel was dat de steenhouwers maar half zo oud werden door het gevaarlijke steenstof! Ook bezwaarlijk was het vervoer van de zware stenen over de vaak modderi- ge wegen met paard en wagen vanuit Bent- heim en Gildehaus. De heer Heideman vertelde enthousiast over de ca. 200 putten die hij gevonden had en toonde daarvan prachtige beelden. De oudste staattoevallig bij zijn eigen boerde- rij in Gelselaar en draagt de inscriptie 1575. Tot zijn verbazing stonden er slechts weinig op de monumentenlijst. Door zijn boek te verspreiden naar veel instanties en door zijn lezingen heeft de spreker wel bereikt dat er een veel grotere waardering en bescherming is ontstaan voor de Bentheimer putten. Derk Rouu/horst, Activiteitencommissie. Donderdag 26 maart 19.30 uur, Cafe-restaurant‘t Hoogspel Jaarvergadering, met een diapresentatie van de Eschmolen door dhr. D. Rouwhorst. Kijk voor de agenda op de vernieuwde website www.vriendenvantwickel.nl Zaterdag 18 april VriendenDag (voorheen Twickeldagd) Dit jaar gaat de tocht naar Wasserschloss Raesfeld, het Textielmuseum Bocholt en een wandeling met gidsen door de tuin van Schloss Ahaus en een bezoek aan de twee kleine musea. Woensdag 10 juni Fietstocht onder leiding van de bosbaas van Twickel, dhr. Gert jan Roelofs. Zondag 30 augustus Fietstocht door Twente Vrijdag 18 September Bezoek van de Vrienden aan Kasteel Twickel Woensdag 28 oktober Herfstlezing met het thema Paddenstoelen Begin november Paddenstoelenwandeling Bentheimer put bij museumboerderij Wendezoele.