pagina 16 najaar 2011

Modernisering houtzagerij Twickel In de afgelopen zomerperiode is de zagerij van Tu/ickel verbouwd. Het gebouw is gemoderniseerd en uitgebreid en tegelijkertijd is er een nieuwe zaagmachine aangeschaft. De zaagmachine in de nieuwe behuizing. Vlnr: Arnout Lenne, Frans Verduijn en Rent Brand. De houtzagerij stamt uit 1974. Toen werd achter de eeuwenoude houtzaagmolen van Twickel een nieuwe houtzagerij gebouwd die de productie overnam. Het machine- park bestond onder andere uit een band- zaag- en een meerbladzaagmachine. Vol trots vertelde Rinus Hofstede in het Twickelblad winter-2007 over deze meta- morfose. Ook toen al was de zagerij voor Twickel een belangrijke economische pijler in de bedrijfsvoering van het landgoed. De aanleiding voor de huidige verbouwing was dat er bouwkundige maatregelen getroffen moesten worden. Met name de spanten waren aan vervanging toe. "Aangezien dit dusdanige vormen aan ging nemen, hebben we besloten tot nagenoeg nieuwbouw over te gaan”, verklaart be- drijfsleider Rene Brand. Er is van de gele- genheid gebruik gemaakt om ook de uit 1976 daterende bandzaagmachine te ver- vangen door een moderne zaagmachine met toe- en afvoertransport. Al met al is het vloeroppervlak met 50% toegenomen. De zagerij kan hierdoor mak- kelijker inspelen op de vraag vanuit de markt om langere planken/balken te leve- ren. Het inbrengen van lange boomstam- men naar de zaagmachine en het weg- halen van het gezaagde hout achter de machine, stuitte tot voor de verbouwing wel eens op ruimteproblemen. Bij de modernisering werd tevens reke- ning gehouden met de eisen zoals gesteld in de Arbo-wet. “Dit betekent onder andere”, aldus Rene, “dat veiligheid en goede arbeidsomstandigheden in onze nieuwe zagerij gewaarborgd moeten zijn. De handmatige handelingen tijdens het zaagproces zijn nu tot een minimum beperkt”. In de periode van 23 mei tot de eerste week van augustus 2on is hetwerk in grote lijnen uitgevoerd. Tot 1 oktober wordt een en ander nog afgewerkt. Tijdens de verbouwing zijn de werkzaam- heden gewoon doorgegaan. De zagerij had op een tijdelijk minder productie- capaciteit ingespeeld door een extra grote voorraad aan te leggen. De eerste boom- stammen op de nieuwe machine werden gezaagd in de tweede week van augustus, tot voile tevredenheid van Rene Brand en zijn ploeg. De totale investering bedroeg ruim € 300.000,-. Twickelhout in Zaanse molen Dat het Twickelhout overal zijn weg vindt, blijkt als ik een fotosessie maak op de Zaanse Schans. Het is nog vroeg in de ochtend wanneer ik op het station van Koog aan de Zaan de trein verlaat. Doel is de Paltrok houtzaagmolen ‘De Gekroonde Poelenburg’ die in zijn huidige vorm uit 1869 stamt. Op mijn tocht naar de rivier de Zaan wordt mijn aandacht getrokken door de reusachtige meelmolen met de lu- gubere naam ‘De Bleeke Dood’ op de hoek van de Lagedijk en de Guisweg. Bij het passeren van de brug over de Zaan zie ik links in de verte mijn doel ‘De Gekroonde Poelenburg’. De wieken draaien al op voile toeren en zoals achteraf blijkt niet de prins’. Even later stop ik bij de mosterd- molen ‘De Huisman’ uit 1786, oorspronke- lijk een snuifmolen, die in 1956 uit Zaan- dam is overgeplaatst op de schuur van pakhuis ‘De Haan’ onderdeel van de Zaan ­ se Schans. In opdracht van de vereniging ‘De Zaansche Molen’ is de restauratie en herbouw van de specerijen/mosterdmolen en het pakhuis in voile gang. Het werk wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Bart Nieuwenhuijs specialist in 17c en i8e eeuwse Zaanse houtbouw. Van de eigenaar hoor ik dat Twickel de leverancier is van het hout voor deze restauratie. Helmig Kleerebezem Molen ‘De Huisman op het pakhuis ‘De Haan’ tijdens de restauratie.