pagina 16 najaar 2010

Twickcl 1 Tussen twee tijden’ brengt lei/enJ.D.C. in Jacob Derk Caret baron van Heeckeren van Wassenaer is niet longer een Auteurs Jan Haverkate en Aafke Brunt, relatief onbekende beer van Twickel. Dat is te danken aan Jan Haverkate en Aafke Brunt. Zij schreven in opdracht van Stichting Twickel een boek over zijn leven. ‘Tussen twee tijden, Twickel in de negentiende eeuw’ is afgelopen September, na twee jaar onderzoek gepresenteerd. Het schetst niet alleen het leven van J.D.C. van Heeckeren (1809-1875) maar geeft 00k een blik op de grote veranderingen in die tijd. Het is pure nieuwsgierigheid die aan de basis heeft gestaan van de totstandkoming van het boek, zegt Jan Haverkate. Ruim twee jaar geleden werd de journalist door Christian Castell benaderd. Er waren al wel enkele voorbereidende artikelen over J.D.C. van Heeckeren geschreven, maar nog onvoldoende voor een boek. Aanvankelijk voelde Haverkate er met het oog op de hoeveelheid werk weinig voor het boek te vervolmaken ( boek schrijven is toch twee jaar gevangenschap”) maar een op- merking van Castell trok hem over de streep. “Hij had brieven gelezen van JDC aan zijn kinderen en vroeg mij of ik het 00k zo’n nare man vond. Toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk weinig van hem wist. Daarnaast werd ik getrokken door het feit dat Carel veel moeite heeft gedaan om documenten te vernietigen. Dat maakte me extra nieuwsgierig.” Samen met archivaris Aafke Brunt van het Huisarchief Twickel kleurde hij het leven in van een relatief onbekende heer van Twicke. “Van zijn echtgenote Cornelie, een boeiende persoonlijkheid, was al veel bekend maar dat gold niet voor JDC”, zegt Aafke Brunt. Haverkate en Brunt baseerden zich niet enkel op al bekende gegevens maardeden nieuw onderzoek in primaire bronnen, zoals brieven, dagboeken, preken, notulen en talloze andere documenten. “Veel mate- riaal is wel gei maar nog niet gelezen”, licht Aafke Brunt toe. Het boek reconstrueert in 24 hoofdstukken het leven van J.D.C. van Heeckeren, inge- leid door scenes uit zijn leven met een belangrijke rol voor personen die dicht bij de baron stonden, zoals rentmeester Wilterdink en kamerdienaar Bitter. Ook zijn de belangrijkste maatschappelijke ver ­ anderingen van de negentiende eeuw in kaart gebracht. Belangrijke bron van informatie vormden de in totaal twintig jaaragenda’s die van baron Van Heeckeren bewaard zijn gebleven. De baron vulde deze boekjes met notities, afspraken,