pagina 18 lente 2003

Protest tegen loting voor wapenoefening Carel George van Wassenaer Obdam beschermheer van oproerige Wassenaarders Bij zijn aantreden als nieuwe ambachtsheer van Wassenaar en Zuijdwijk had Carel George graaf van Wassenaer Obdam de regenten van het ambacht verzekerd van zijn ‘protectie en vriendschap’, zie Twickelblad nr. 2002, nr. 1. Dat was in 1780. Vijf jaar later, midden in de patriottentijd, kreeg hij ruimschoots de gelegenheid om zijn rol van beschermheer waar te maken. D e periode 1780-1787 staat bekend als de patriottentijd. Tegenover de patriotten, die democratische hervormingen voor- stonden en stadhouder Willem V de schuld gaven van de economische en politieke malaise, stonden de prins- of Oranjegezinden. De patriotten raak- ten in deze periode meer en meer georganiseerd in wapenkorpsen. Zo ontving begin januari 1785 ook het Wassenaarse dorpsbestuur opdracht van de Staten van Holland om een deel van de weerbare mannen ‘in de Wapenen te brengen’. Eenderde van hen zou moeten worden opgeroepen en de selectie moest worden uitge- voerd door loting door het dorps ­ bestuur zelf. Zij besloten dit te doen door het trekken van bordpapieren nummers ‘waar jegens twee nieten, een waarop ‘de 3de man stond waarna de ingelote mannen bericht zouden krijgen over hun ‘lot’ zich in het exerceren en het omgaan met wapens te moeten bekwamen. Er wordt afgesproken dat de trekking zal plaatshebben op dinsdag 25 januari om 2 uur in het Regthuis aan het plein van het dorp. Oproer Het loopt echter allemaal nogal anders dan de bestuurders zich hadden voorgesteld. Op de afgesproken dag ’s morgens omstreeks 9 uur worden verscheidene vreemden gesignaleerd, maar ook Wassenaarse ingezetenen, die ‘langs de weg lopen en huis aan huis gaan om volk mee te trekken’. Geleidelijk blijkt zich op het dorps-