pagina 15 zomer 2011

Roy Schuurman be Zuid en Lage/Brecklenkamp Per 18 april jl. is Roy Schuurman (33) begonnen als “groene" beheerder van het zuidelijk deel van het landgoed Twickel en de bezittingen van Twickel in Lage en Brecklenkamp. voorzieningen als groene dienst aan de burgers aanbieden. Wat is er overgebleven van alle andere plannen? Voor het gebied langs de Azeler- beek loopt nog een ‘gebiedsproces’. In het gebied Zenderense Es-zuid wordt de Azelerbeek heringericht volgens het plan dat de bewoners hebben opgesteld. Eind 2012 moet dit gedeelte gereed zijn. De gemeente Borne werkt aan het open- houden van de Groene Poort, het gebied tussen Almelo en Borne. De plannen passen heel goed bij de visie van de eigenaren van de landgoederen Weleveld, Huis Almelo en Twickel. Helaas werkt de gemeente Borne tegelijk aan plannen voor de noordwestelijke rondweg. Deze is nodig als alternatief als de “knip” in de bestaan- de provinciale weg Almelo -Hengelo ter hoogte van de uitbreidingswijk Stroomesch/ Bornsche Maten doorgaat. Afhankelijk van de tracekeuze vormt deze nieuwe weg een forse aanslag op dit deel van het landgoed Twickel. En als het dan moet, dan moet de weg zo dicht mogelijk langs de bestaande bebouwde kom worden aangelegd. Daar- over hebben de gemeente en de Stichting Twickel in het verleden al afspraken gemaakt. Liever ziet Twickel dat Borne de verbinding tussen haar oude kern en de nieuwbouwwijk De Bornsche Maten op een goedkopere en efficientere manier realiseert. Hans Cierveld adjunct rentmeester Roy Schuurman Tot nu toe was Gert jan Roelofs de enige groene beheerder van het landgoed Twickel. Het beheervan de bossen, natuur- terreinen en het landschap van het grote en complexe landgoed stelt echter steeds hogere eisen. Ook de administratieve taken die met het beheer samenhangen zijn sterk toegenomen. Al deze werkzaam- heden waren niet meer te doen door 6en beheerder. Daarom is besloten een tweede groene beheerder aan te stellen die samen met Gert Jan Roelofs verantwoordelijk zal zijn voor het “groene beheer" van het land ­ goed. Gert Jan zal zich daarbij toeleggen op het noordelijke en meest intensieve deel van het landgoed Twickel. Roy krijgt de verantwoordelijkheid voor het zuidelijk deel van het landgoed Twickel. Ook is hij verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het landgoed Lage ten noorden van Ootmarsum en aangrenzende terreinen in Brecklenkamp. Roy heeft de Hogere Bosbouw- en Cultuur- technische School in Velp afgerond. Daarna werkte Roy onder meer als project- medewerker bij Landschapsbeheer Drenthe waar hij ruime ervaring heeft opgedaan bij het beheer van boerenerven, bos- en natuurterreinen en historische buitenplaat- sen. Met name de variatie in werkzaam- heden bij de Stichting Twickel, de onderlinge samenhang van cultuur en natuur, het ver- antwoord beheren van het landgoed en de verbondenheid hiermee spreken hem bijzonder aan. Albert Schimmelpenninck Het zware onweer van 11 mei heeft landgoed Twickel niet onberoerd gelaten. Een markante eik is door de bliksem getroffen. Deze eik markeerde de plaats waar de oude Havezathe de Hagmolen gestaan heeft. De eik raakte zodanig beschadigd dat besloten is de boom te vellen. Uitbrekende takken en vallend hout vormden een te groot risico voor de wande- laars en ftetsers.