pagina 15 zomer 2003

Inheemse plcmten koesteren zich in de schaduw Een verborgen hoekje in de kasteeltuin De kasteeltuin van Twickel kende al langere tijd een vergeten hoekje naast de rotstuin. Vroeger was dat het bloempotten- of rommelhoekje. Een paar jaar geleden opperde vrijwilliger Martin Hoek het plan om hier een wilde plantentuin of heemtuin te realiseren. H ij kreeg toestemming en al gauw bleek dat som- mige soorten planter! bijzonder goed aansloegen en andere soorten het een stuk minder deden. “We waren erg benieuwd wat er zo vlak onder de bomen en struiken wilde groeien. Het wieden betekent natuurlijk wel veel werk, maar het resultaat blijkt een mooie invul- ling van een vergeten hoekje”, vertelt tuinbaas Hans Hondebrink. De tuinbaas is er van overtuigd dat de kas- teeltuinbezoekers het als een welkome aanvulling van de rotstuin zullen waarderen. Omringd door hoge bomen en rododendrons. Foto: M. Hermanussen. Wilde planten Een wilde plantentuin of heemtuin mag dan er qua vormgeving en aanleg hetzelfde uitzien als een klassieke tuin, maar de beplanting bestaat uitsluitend uit verschil- lende inheemse wilde planten. Ze worden met de hand gewied en het beheer is dus vrij intensief. De planten heb- ben allerlei voorkeuren qua bodemgesteldheid, qua licht- behoefte of qua standplaats. Veel van de oorspronkelijk inheemse planten dreigen in ons land te verdwijnen. Er blijft immers steeds minder grond over waar deze planten goed kunnen gedijen.Inheemse planten zijn niet altijd onkruiden. Veel inheemse planten zijn zeer welkom in de tuin. Sommige soorten kun je bij een tuincentrum kopen; andere komen gewoon aanwaaien. Inheemse planten zijn aangepast aan onze bodem en ons klimaat. In iedere tuin komt wel wat ‘onkruid’ voor. Veel mensen halen ieder onkruidje of plantje dat ze niet kennen direct weg. Het is de vraag of dat nodig is. Er zijn inheemse planten (en uit- heemse aanwaaiers) die een duidelijke verrijking van de tuin kunnen betekenen.Zaden van inheemse planten wor ­ den meestal door de wind aangevoerd of door vogels met hun uitwerpselen gedeponeerd. Ook kunnen zich in potten met gekochte planten of in tuinaarde onkruidzaden of onkruiden bevinden. Die krijg je er dan gratis bij. Inheemse planten kun je ook kopen. Er zijn kwekers die zich toeleggen op het kweken van inheemse planten. Het voordeel daarvan is dat deze planten doorgaans veredeld en geselecteerd zijn, waardoor je mooie, sterke planten krijgt. Zo kun je planten in de handel kopen waarvan je niet eens het vermoeden hebt dat ze inheems zijn. Een andere manier om aan inheemse planten te komen is het verzamelen van zaden en stekken van inheemse planten. Een groot aantal planten is echter beschermd. Het is trou- wens lang niet altijd zeker of de stekken het uiteindelijk wel zullen gaan doen, want niet alle planten groeien goed op iedere grond. Planten die van oudsher in onze natuur voorkomen, zijn vaak planten die goed tegen ons klimaat zijn opgewassen en daardoor een grotere kans hebben het goed in de tuin te doen. Bij het tuinieren met inheemse planten kan van een ‘natuurlijke situatie’ nooit sprake zijn. Men kan slechts hopen dat het creeren van een toevluchtsoord voor deze inheemse planten uitstraling heeft op de omgeving. Zo kan er verspreiding plaatsvinden. Naast inheemse planten zijn er ook stinsenplanten (vooral bol- en knolgewassen)