pagina 15 zomer 2000

Expositie Japans porselein Het Groninger Museum houdt van 3 juni tot en met 10 September een tentoonstelling over Japans export porselein in Nederlandse collecties. Deze tentoonstelling maakt deel uit van de natio- nale activiteiten rond de herdenking van 400 jaar relaties tussen Neder- In totaal worden zo’n tweehon- derd stukken getoond uit Nederlandse openbare en parti- culiere verzame- lingen die een beeld zullen geven van het mooiste en meest inte- ressante dat op dit gebied in Nederland aanwezig is: een overzicht van de ‘Col- lectie Nederland’dus. Twickel zal op deze tentoonstelling zeer promi ­ nent aanwezig zijn, want er zijn ruim veertig stukken Japans porse ­ lein voor deze tentoonstelling aan- gevraagd door de organisator prof.dr. Christiaan Jorg. Dit omvangrijke bruikleen is niet voor niets: Twickel herbergt namelijk een heel bijzondere collectie Japans porselein met veel stukken die nergens anders in Nederland voorkomen. Zo is bij- voorbeeld het Imari thee- servies met het wapen Van Bam ­ beeck, geflankeerd door twee hazewindhon- den, het enige voorbeeld van dit zeldzame wapenporselein in ons land. Dit voorbeeld is met allerlei andere uit te breiden: alleen op T wic- kel is er een voorbeeld van aanwe ­ zig. Interessant is het feit dat de heer Jorg opmerkte dat veel van deze hier zo zeldzame voorwerpen soms wel in Engelse collecties voorkomen. Hij vroeg zich af, of dit iets te maken kon hebben met de herhaaldelijke bezoeken van Baron Rodolphe van Heeckeren van Wassenaer aan Engeland in het begin van de 20ste eeuw. Heeft hij daar wellicht op vei- lingen of bij antiquairs Japans porse ­ lein aangekocht dat beschikbaar kwam, omdat ook toen al veel adel- lijke families geld voor onderhoud nodig hadden? Daar moet verder onderzoek naar gedaan worden, maar zeker niet al het porselein kan toen aangekocht zijn. Veel is ook ouder bezit, zoals het bovengenoemde theeservies, waarvan archivaris Aafke Brunt ondekte dat het al genoemd wordt in een archiefstuk uit 1756. In ieder geval, het lijkt er op dat een tochtje naar Groningen in de zomer de moeite waard zal zij n om de T wic- kelse stukken in een heel nieuwe omgeving en omringd door veel ander mooi porselein te kunnen bewonderen. Het Groninger Museum is open op: di.-za. van 10.00- 17.00uur zo. van 13.00- 17.00uur ma. gesloten. Imari theeservies met het wapen Van Bambeeck. Dit servies is afkomstig van Amsterdamse burgemeester Jacob van Strijen, de tweede zoon van Quirijn van Strijen en Cornelia van Bambeeck. Het porselein kwam op Twickel door het huwelijk van Jacoba van Strijen met Carel George van Wassenaer Obdam. Foto s: Groninger Museum