pagina 15 zomer 1996

Monumentale brug in het park. Foto: H. Hondebrink. Sovjettroepen en aan de westkant de Duitsers. Vele ver- woestingen waren het gevolg. Het Schloss is sindsdien een mine en het aangrenzende stadje werd voor 80 procent verwoest. Na de oorlog werd de Neisse de grens tussen de DDR en Polen. Vanaf dat moment ligt het Muskauer park in twee verschillende landen. Aan de DDR-zijde probeerde men het park ondanks beperkte middelen en andere prioriteiten zo goed mogelijk in stand te houden. Aan de Poolse zijde trad echter een alles omvattend verval in. De natuur nam daar het heft in handen. Pas na de “Wende”, de val van de Berlijnse muur, kwam er enig licht in de duisternis. Aan de Duitse zijde wordt het herstel met nieuwe energie aangepakt. De voormalige oranjerie is schitterend gerestaureerd. Storende bebou- wing wordt opgeruimd en men maakt zelfs een begin met Monument ter nagedachtenis van Fiirst Piickler Muskau bij de Duits Poolse grens. Foto: FI. Hondebrink. de restauratie van het enorme Schloss. Ook aan de Poolse kant laat men zich niet onbetuigd: de meest westelijke delen Ians de Neisse worden ontdaan van opslag van allerhande bomen die het uitzicht benemen. De Poolse autoriteiten willen er een grensoverschrijdend pro ­ ject van maken om te onderstrepen dat Polen graag lid wil worden van de Europese Unie. Voorlopig blijft de Neisse echter nog een onneembare barriere. Alle bruggen die vroeger zorgden voor de nodige verbindingen overen weer, zijn in 1945 opgeblazenen niet hersteld. Wei is het totale vroegere parkdomein inmiddels tot beschermd gebied verklaard. Dit geeft hoop voor de toekomst. Parallel met Twickel Net als in Muskau heeft Petzold op Twickel geprobeerd zichtlijnen te creeren. Deze moesten de vele toen al bestaande beplantingen visueel met elkaar verbinden. Het gebied waarvoor Petzold een alles omvattend plan maakte was ongeveer even groot als het Muskauer park. Ook op Twickel komen goed onderhouden delen van het park voor naast sterk verwaarloosde; denk aan de Breeriet en -tot voor kort- de “Nieuwe Weg”. die het kas- teel verbond met het station in Delden. Ook het T wickelpark is bruut in tweeen geknipt, niet door een nieu ­ we landsgrens maar door de Rondweg! Zo zijn er nog wel meer parallellen te vinden. Reden genoeg om een nadere studie te doen naar de visie die Petzold voor het Twickelpark opstelde en de betekenis hiervan voor het beheer nu en in de toekomst.