pagina 15 winter 2011

Na een klein uur stappen de leerlingen op de fiets richting de Rijssenseweg. Daar krij- gen ze hun gereedschap uitgereikt, maar niet nadat ze is verteld dat ze voorzichtig moeten zijn met de knipschaar en zagen. Een EHBO-trommel maakt voor alle zeker- heid deel uit van de uitrusting. Bij de graf- heuvel wordt voorgedaan hoe de kinderen het beste de dennetjes kunnen kortwieken. Onder de laagste krans, luidt het advies. “Anders lopen ze weer uit, en kunnen we hier volgend jaar weer aan het werk.” De eerste tien minuten lopen de kinderen on- gecoordineerd over de grafheuvel en knip- pen ogenschijnlijk alles wat los en vast zit. “Cool, hier zitten besjes aan”, klinkt het vanuit het struikgewas.” Na enige tijd vormen ze een lijn zodat het opschonen meer geordend gaat. “Je moet ze eerst laten rausen, het heeft geen zin om ze direct al in lijn te laten werken”, verklaart De Cloe. Na een half uur staat bij enkele kinderen het zweet op het voorhoofd. “Het is leuk om schoon te maken in de natuur”, zegt Harmen. “En het is leuker om dit met je school te doen dan met je eigen familie”, vult Willemijn aan. Het project is een succes, zegt Carin de Cloe. Ze geeft het voorbeeld van kinderen die in een bosgebied hondenbezitters erop aanspreken dat ze hun hond niet los moe ­ ten laten lopen. In een natuurles hadden ze geleerd dat een loslopende hond een vroeggeboorte bij reeen kan veroorzaken. “Zo voeden kinderen min of meer de ouders op.” Er hebben zich al zo’n dertig scholen voor het project aangemeld. “Als we alle vragen honoreren, kunnen het er wel vijftig zijn, maar we hebben niet voldoende men- toren.” Het adoptieproject is een prima aanvulling op de bestaande biologieiessen, verklaart lerares Toke Jonker van De Toon- ladder. “Alleen uit de boekjes leren, werkt toch minder. En dit is ook nog een mooie combinatie van cultured erfgoed en natuur. En niet onbelangrijk voor de kinde ­ ren; je ziet direct resultaat." Dat blijkt als na enkele uren hard werken de zagen en knipscharen worden neergelegd. De graf- heuvels, die aan het begin van de ochtend nog nauwelijks als zodanig te herkennen waren, liggen er ‘kaal’ bij. Martin Steenbeeke Voor meer informatie over het project en/of aanmel- dingen van scholen en mentoren: carin.decloe@landschapoverijssel.nl Natuurles in de klas onder leiding van Carin de Cloe. Dwalen tangs de Waal De Celderse Waard figureert in d’Waalfilm, een educatieve film over de natuur langs de Waal. Deze interactieve film is gericht op leerkrachten/scholieren, bestuurders en be- woners en toont de veelzijdige aspecten van de Waal op een bijzondere wijze. Kijkers kunnen zelf de route bepalen en met een muisklik too deelfilmpjes over de historie, natuur en diverse projecten in het rivieren- landschap openen. In het gedeelte over het Rijnstrangengebied en Kleine Celderse Waard worden onder meer het ontstaan van dit bijzondere gebied, de vroegere rietteelt en het herstel van het moerasgebied uitge- licht. www.dwaalfilm.eu. Beeld van de Kleine Celdersche Waard. Bij een klik op een * in het landschap, wordt er een deeljilm vertoond.