pagina 15 winter 2002

Korte berichten Geitenbedrijf op erve Dassehaar Na het vertrek van de familie Blekkenhorst kwam het erve Dassehaar aan de Dassehaarweg te Deldeneresch beschikbaar voor een nieuwe pachter. De keuze is geval- len op de familie Vliek uit Nagele. Zij hebben daar al geruime tijd een biologisch melkgeitenbedrijf. Zij zullen dit bedrijf op het erve Dassehaar gaan voortzetten. De gei- tenmelk wordt voor een deel op het bedrijf verwerkt tot yoghurt en consumptiemelk. Wat overblijft gaat naar de melkfabriek. Het bedrijf vormt een mooie aanvulling op het scala van agrarische bedrijven dat op het landgoed Twickel te vinden is. A.H. Schimmelpenninck Het erve Dassehaar. Foto: A.H. Schimmelpenninck. IN MEMORIAM AALTJE SOETENDAL-POST 1921 – 2002 O p 29 September 2001 over- leed onze oud collega mevrouw Aaltje Soetendal. In 1921 werd zij geboren in het Friese Katlijk, waar haar vader werkzaam was op een van de landgoederen van de heer en mejuffrouw Bieruma Oosting, broer en zus. In 1940 ver- huisde het gezin naar hun bezitting Oranjewoud, waar de vader van mevrouw Soetendal werd aangesteld als bosbaas. In de oorlogsjaren werd het gezin uitgebreid met onderduiker Jouke Soetendal met wie, de jonge Aaltje, zoals zij later vertelde ‘het al spoedig eens werd’. Toen er na de oorlog op het huis een huisknecht nodig was, werd Jouke gevraagd als zijn opvolger. Zo kon er getrouwd worden en kreeg Jouke een zeer gede- gen opleiding van de jonkeren de juf- frouw zelf. Vanuit Oranjewoud kwamen de Soetendals in 1966 naar Twickel, waar voor hen door de Stichtingsvorm meer toekomst lag. Hier werden zij door barones Van Heeckeren van Wassenaer aangesteld als beheerdersechtpaar. Over deze voor beide partijen zeer gelukkige periode schreef mevrouw Soetendal nog onlangs in het Twickelblad. Dankzij de goede zorgen van het echtpaar Soetendal kon de barones tot het laatst toe op het kasteel blijven wonen. Na het overlijden van de barones brak een zeer drukke tijd aan. De zij- vleugel werd verbouwd voor het echt ­ paar Zu Castell Riidenhausen, en het hele huis werd opgeknapt en geinven- tariseerd. Na enkele jaren overfeed helaas ook Jouke Soetendal. Mevrouw Soetendal bleef alleen in het kasteel achter met de trouwe Sint Bernhardshond, Eban. Evenals daar- voor bleef zij de zaken steeds ener- giek en praktisch ter hand nemen, en vond daarbij voor alle problemen een oplossing. In haar gezellige zitkamer in de Noordtoren werden vele relaties gastvrij onthaald. Hier werd overlegd over de beschrijving van de inventa- risstukken, de verbouwingen en de verschillende nieuwe activiteiten, die op het kasteel ontplooid werden. De ontvangst van koningin Beatrix in 1985 was voor mevrouw Soetendal een hoogtepunt. Na haar pensioen bleef mevrouw Soetendal de ondememende vrouw, die zij altijd geweest was. Eind 1986 Mevrouw Aaltje Soetendal. Foto: M. Geerdink. verhuisde zij naar een personeelswo- ning van Twickel in de Deldense Marktstraat. Als rasechte Friezin was zij zozeer ingeburgerd, dat zij zich in Twente helemaal thuis voelde. Zij genoot hier van haar huis en met name van haar tuin, waarvan zij een waarparadijs wistte maken. Aan haar welbestede en actieve leven is plotseling een einde geko- men. Haar kinderen en kleinkinderen herdachten haar als: ‘Eenvoudig, tevreden en karaktervol’. En zo was zij! Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Aafke Brunt