pagina 15 winter 1996

Het speelgoed van de drie kinderen Van Heeckeren van Wassenaer. Op het portret de oudste dochter, Maria Cornelia, geboren in 1855. Foto: J. Mulder. De uitvoering en stoffering van de meubels in de late negentiende eeuw beoogden intimiteit en geborgenheid. In deze sfeerpast ook het huisjasje rechts. Foto: J. Mulder. Het hamas en de ontvangstkostuums van R.F. van Heeckeren van Wassenaer in zijn rol als Matthias, aartshertog van Oostenrijk. Van Heeckeren was de hoofd- persoon van de Vtrechtse studentenmaskerade van 1881. Foto: J. Mulder. Nieuw beheerdersechtpaar kasteel Na tien jaar namen de heer en mevrouw Hassink- Leegwater afscheid als beheerdersechtpaar van kasteel Twickel. Zij werden opgevolgd door de heer en mevrouw McBride-Constable. Ter gelegenheid van hun afscheid hebben zij met hulp van de vrijwilligers een expositie samengesteld in het kasteel en een van de bouwhuizen. Onder de titel ‘De Geur van Kamfer’ werd een impressie gegeven van het leven op Twickel in de tweede helft van de 19deeeuw. Deze tentoonstelling kon bezocht worden door geno- digden die afscheid van hen namen en kennis kwamen maken met het nieuwe beheerdersechtpaar. In het volgen- de nummer van het Twickelblad zullen wij het echtpaar McBride nader aan U voorstellen. De afscheidstentoonstelling kon slechts getoond wor ­ den aan een beperkt aantal genodigden. Om U een indruk te geven van wat er te zien was, hebben we deze kleine foto- reportage samengesteld. Tenslotte zijn nog vermeld dat de fundraising voor “Artsen zonder grenzen” ter gelegenheid van het afscheid van het echtpaar Hassink/4342,50 heeft opgebracht. Alle maskerade-attributen zijn bewaardgebleven. Hier de foto speci- aal verpakte sigaren en litho van het hamas en de kostuums. Foto: J. Mulder.