pagina 15 voorjaar 2012

2 I Twickel >5 /! "A s Theepotje met het monogram van de eifgename van Middachten, Christina Reiniera gravin van Reede-Cinket (1778 – 1847). Het potje verhuisde na de zilverruil van Twickel naar Middachten. Christina en haarzusje Mary bezaten samen de kastelen Middachten en Amerongen. Uiteindelijk kwamen deze bezit- t/ngen in eigendom van twee kinderen van het echtpaar CareI von Bentinck en Mechtild zu Waldeck und Pyrmont. Craaf William erfde Middachten en graaf Codard erfde Amerongen. Twickel door het huwelijk van de zuster van de laatste baron, Maria Cornelia van Heeckeren van Wassenaer, met William C.P.O. von Bentinck und Waldeck-Limpurg naar hun nazaten op Middachten en Weldam is vererfd. Dit huwelijk vond plaats in 1877. Daarnaast omvatten beide collecties zilver met het familiewapen Bentinck. De laatste baron van Twickel trouwde net als zijn zusje met een Bentinck. In 1922 trad Rodolphe Frdd6- ric van Heeckeren van Wassenaer in het huwelijk met Marie von Aldenburg Ben ­ tinck. Zij was een nichtje van zijn zwager. Ter verdere verduidelijking van de familie- verbanden verwijzen we naar het bij dit artikel afgedrukte genealogische schema. Mahoniehouten kist De laatste barones van Twickel legateerde in haar laatste wilsbeschikking een aantal Card von Bentinck 1792 -1864 X Mechtild zu Waldeck und Pyrmont 1826 -1899 5 kinderen, w.o. Het alliantiewapen Bentinck X Waldeck R 2 0 12 zilveren voorwerpen die met Middachten te maken hadden, aan haar achterneef en petekind Franz zu Ortenburg. Het ging daarbij om “het zilver, opgeborgen in de mahoniekist van Zuylestein”. De vader van de laatste barones van Twickel die bij zijn moeder op Middachten had gewoond, ver ­ huisde na haar dood in 1899 naar kasteel Zuylestein in de omgeving van kasteel Amerongen. Bij die gelegenheid had hij een aantal zilveren voorwerpen meegekregen. Na zijn dood verhuisden deze stukken in een mahoniehouten kist naar Twickel. In de Twickelse tijd is een deel van de stukken ver- spreid geraakt door het huis. Hun plaats is ingenomen door voorwerpen die niet in de kist thuis hoorden. Toen graaf Zu Ortenburg de kist in 1975 uit de nalatenschap van zijn tante verwierf, ontbrak hierin het zilver van de vroegere eigenaren van Middachten uit de verwante familie Van Reede. Hun plaats was ingenomen door zilveren voorwerpen die afkomstig waren van baron en barones Van Heeckeren van Wassenaer en van de ouders van de barones. Door de ruiling die zich in februari voltrok, staan alle stukken nu op de plaats waar zij thuis horen. Aafke Brunt, met dank aan Barend van Benthem Bron: Nederland’s Adelsboek, jaargang 79. (1988)