pagina 15 najaar 2012

Paardenschuur. stallages om warmte of elektriciteit op te wekken. Die chips kunnen gemaakt worden van het takhout van bomen en van afvalhout van bijvoorbeeld de zagerijen. Men spreekt dan vaak over biomassa. Drie functies Twickel heeft 2.500 ha bos. De belangrijk- ste bosgebieden liggen op de landgoede- ren Twickel en het Hof te Dieren. Deze bossen produceren 14.000 m 3 hout per jaar. Jaarlijks oogst Twickel 6.000 m 3 hout. Dit komt voornamelijk uit dunningen. Daarbij worden bomen uit het bos geveld om de achterblijvende bomen meer groei- ruimte te geven. De bosbaas selecteert eerst de boom die hij wil bevoordelen en haalt daar een boom bij weg. Daarbij houdt hij de functie van het bos goed in de gaten. We kennen drie hoofdfuncties voor de bossen op Twickel. De productiefunctie waar we zo veel mogelijk hout produceren. De gei functie waar we de hout- productie en de natuurwaarden laten samen gaan. En de natuurfunctie waar de ontwik- keling van de natuurwaarden voorop staat. Voor een paar stukken bos hebben we af- gesproken dat we daar niet meer ingrijpen. Daar mag de natuur haar eigen gang gaan. Wateren van hout verbetert de kwaliteit. Deze functies proberen we langdurig vast te houden om het bos zo de kans te geven die functie goed te vervullen. Duurzaam bosbeheer Twickel onderkent het belang van bos als producent van hout, drager van natuur ­ waarden en het landschapsbeeld en als decor voor de recreatie. Die functies willen we het bos 00k blijvend laten vervullen. Een duurzaam bosbeheer staat voorop. Duurzaam wil voor ons zeggen dat we hout produceren zonder dat we onze op- volgers met problemen opzadelen. Dit doen we door niet meer hout te oogsten dan dat er bij groeit. Latere generaties bos- beheerders moeten net zoveel keuze- mogelijkheden hebben als wij. We zijn daarnaast zuinig op alles wat in het bos leeft. Bijzondere groeiplaatsen van planten ontzien we bijvoorbeeld. En bij de uit- voering van de werkzaamheden en het uitrijden van het geoogste hout laten we de machines over dunningspaden rijden om de bodem zo veel mogelijk te sparen. Hout uit eigen bossen Als we op Twickel hout gebruiken doen we dat bij voorkeur met hout uit eigen bos ­ sen. Papier, karton en platen kunnen we niet zelf maken. Daarvoor moeten we gebruik maken van de handel. Zaaghout natuurlijk wel; dat kan de zagerij goed leveren. Om de kwaliteit van het hout te verbeteren, wateren we het hout van de grove den en larix. Daarbij worden de boomstammen gedurende ten minste negen maanden in licht stromend water gelegd. Onderzoek heeft uitgewezen dat gewaterd hout beterte behandelen is met impregneermiddelen, sneller opdroogt na een regenbui, minder krom trekt en minder wordt aangetast door houtworm e.d.. Bij de restauratie van de Paardenschuur hebben we gewaterd grenenhout gebruikt. Brede delen die ondanks de zwarte kleur en directe zonneschijn mooi vlak blijven. Niet gewaterd hout trekt op dergelijke gevels krom. Het krijgt barstjes waardoor de beschermende verflaag breekt. Vele mensen kopen jaarlijks brandhout op Twickel. Daar is sinds kort een afzetmarkt bijgekomen: chips voor verbrandings- installaties. Zoals elders in dit Twickelblad is te lezen installeert Twickel dit najaar een ketel in het park om het kasteel op hout- chips te verwarmen. Deze maken we van snoeihout of tak- en tophout van kap- vlaktes in het bos. Als we daar te weinig van hebben dan gebruiken we het af ­ valhout van de zagerij. Daarmee is Twickel weer groener, duurzamer en meer zelfvoor- zienend! Hans Cierveld adjunct-rentmeester