Pagina 15 lente 2016

Van de voorzitter auteur Eduard van Emmerik, Vrienden van Twickel

Ik ben u nog steeds schuldig te vermelden waarom ik vorig jaar
zomer op reis ging naar Örnsköldsvik aan de Botnische Golf in het Noorden van Zweden. Het gebied, Höga Kusten (De Hoge Kust), staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. Het unieke ervan is, dat het land sinds de laatste ijstijd (10.000 jaar geleden) 800 meter is gestegen en nog steeds stijgt met 8 mm per jaar. Het was bedekt met een laag landijs van ongeveer 3.000 meter dik. Het enorme 15 gewicht drukte de aardkorst omlaag. Toen het ijs smolt, veerde de aardkorst langzaam weer uit de zee omhoog. Dit heeft tot een enorme verandering geleid in het landschap. Vanaf de 17e eeuw tot nu is dat alleen al een stijging van 40 meter. Dorpen die toen aan zee lagen, liggen nu kilometers landinwaarts.

In Groningen is het land sinds 1960 juist gezakt met 32 cm, maar dat is gekomen door de gaswinning. In Twente hebben we te maken met lokale bodemdalingen van soms enkele meters, veroorzaakt door de zoutwinning. Gelukkig kunnen we in Nederland door middel van een actief milieubeleid invloed uitoefenen op deze door de mens veroorzaakte verschijnselen. Voor de Zweden aan de Höga Kusten is dit niet aan de orde. Zij moeten gewoon wachten tot de volgende ijstijd aanbreekt.

De brug bij Härnösand. Hier begint Höga Kusten.

Ook het landgoed Twickel is, in al zijn schoonheid, in de afgelopen eeuwen voornamelijk door mensenhanden ontstaan . Het landgoed is mooi en kwetsbaar. Zowel de Stichting Twickel als
de Vereniging Vrienden van Twickel zijn zich daar terdege van bewust. De vereniging heeft op regelmatige basis constructief overleg met de stichting om er samen voor te waken dat het mooie landgoed in alle opzichten in goede staat blijft.

We hebben alle leden eind januari per post of via e-mail informatie over het jaarprogramma 2016 toegestuurd.
Heeft u moeite met het downloaden van deze informatie of opgaveformulieren, laat ons dat dan even weten per e-mail (secretaris@vriendenvantwickel.nl) of bel mij op 074-3764100.

Tot slot een oproep. We zoeken naar een lid die onze ledenadministratie en boekhouding wil bijhouden en actief betrokken wil zijn bij de Vrienden van Twickel. Dit kost een paar uurtjes per week. Ervaring met Excel en een boekhoudprogramma is gewenst. Als u belangstelling heeft, stuur dan een e-mail naar: penningmeester@vriendenvantwickel.nl

coördinator Adri Schlols. “Het instinct is niet te bevatten.”

De brug bij Härnösand. Hier begint Höga Kusten.

we toen de Twickelerlaan helaas moeten laten vervallen. Regelmatig kregen we bij het oprapen van de padden en salamanders ook assistentie van de dierenambulance
van Hengelo. Tijdens hun inzet werden ze heel vaak weggeroepen voor andere zaken. Eigenaardig was dat de dierenambulance van de Hof van Twente geen medewerking verleende. Het verdient zeker aanbeveling om voor dit gebied vrijwilligers te werven die zelfstandig de paddentrek gaan beschermen en de aantallen aan ons door te geven. Ondanks het tekort aan vrijwilligers hebben we in 2014 aan de Twickelerlaan toch nog 53 padden kunnen overplaatsen terwijl we 60 dode exemplaren aantroffen.”

Het retentiegebied Woolde herbergde in 2012 de grootste populatie padden. Op een topavond werden er bijna 400 padden van de weg gehaald. De waterplas wordt door twee wegen omzoomd, de Hamsweg en de Woolderbroekweg. Adri: “Ons geluk is dat het geen doorgaande wegen zijn.

Ze worden enkel door aanwonenden gebruikt. In dat jaar hebben we ruim 1378 padden overgezet en zijn er ondanks onze inzet toch nog 89 gesneuveld.” In 2015 hebben de vrijwilligers in het retentiegebied 1229 padden, 546 kikkers en 565 kleine watersalamanders overgezet terwijl er 25 padden, 30 kikkers en 9 kleine watersalamanders dood werden aangetroffen.

De werkgroep is actief sinds 1985. In de eerste jaren waren vrijwilligers vooral actief bij de IJsselcentrale
aan de Wegtersweg. Na het dempen van de koelvijvers werden de padden en activiteiten verplaatst naar een poel in het Weusthagpark. Na verloop van tijd kwamen er nieuwe locaties bij zoals het waterpark Genseler en het waterzuiveringsgebied Kristalbad. De locatie in Woolde is toegevoegd na de aanleg van het retentiegebied. Adri Schols roept vrijwilligers op zich te melden. “Wij kunnen ieder jaar vrijwilligers gebruiken.” Meer informatie op de website paddentrekhengelo.nl.