pagina 15 lente 1999

I t nendenvan lwicke Dertig jaar heideschonen Op de zaterdagen 20 en 27 februari zullen wij ons als Vrienden van Twickel, samen met IVN Delden, IVN Hen- gelo, KNNV Hengelo en de scoutinggroepen ‘Bataven’ en ‘Twickel’ weer gaan inzetten voor de natuurwaarden op Twickel. Het is dan 30 jaar geleden dat een actieve natuur- werkgroep inzag dat de half-natuurlijke landschappen in en rond Twickel zonder ingrijpen kwalitatief zouden ver- vallen. Dat is geen wonder: deze prachtige landschappen zijn door een combinatie van menselijke invloeden en potentiele natuurwaarden in de loop van honderden jaren ontstaan. En het zijnjuist deze specifieke landschappen die we willen behouden voor onszelf en voor ons nageslacht. Daarom is het verheugend dat wij ons op deze februarida- gen kunnen inzetten voor het behoud van natuurwaarden rond enkele vennen in de omgeving van de Servo-fabriek in Delden-west. Een aantal jaren geleden is hier groot onderhoud geweest. De vennen, die van nature de neiging hebben om dicht te groeien door zich via een veenmos- moeras- en hei- devegetatie tot bos te ontwikkelen, zijn zorgvuldig uitge- baggerd zonder daarbij de afdichtende leemlaag aan te fas ­ ten. Rond deze vennen begint zich nu – volkomen natuurlijk – een opslag van grove den en berk te ontwikke ­ len. En dat willen we nu juist voorkomen. Doelen zijn de fraai spiegelende vennen in een krans van heide en met bos op enige achtergrond. Een doel waarvoor we U vragen zich in te zetten. In dit verband willen wij graag een hulde brengen aan de heer Vogelzang die dit werk met een niet aflatend enthou- siasme al die jaren organiseerde en nog organiseert. Hulde voor deze strijder voor natuurschoon in Twente en Twic ­ kel! Op zowel 20 als 27 februari wordt verzameld om 9.00 uur naast het Servo-bedrijf bij de verkeerslichten Delden- west. Er zal worden gewerkt tot ca. 12.15, waarbij voor koffie en frisdranken zal worden gezorgd. Het dragen van rubber laarzen en werkhandschoenen wordt sterk aanbe- volen. Gereedschap is aanwezig. Gemeenschappelijke lezing Op donderdag 11 maart zal om 20.00 uur in Cafe-Res ­ taurant ’t Hoogspel te Ambt Delden in samenwerking met IVN Overijssel en het Wereld Natuurfonds een gemeen ­ schappelijke lezing worden gehouden. Wij hebben hier- voor de heer Goutbeek u i t Dalfsen bereid gevonden om ons uitvoerig in te lichten over Hooibergen in Oost Nederland. De heer Goutbeek is een expert op dit gebied en hij staat bekend als een begaafd spreker. Wij stellen U daarom een interessante avond in het vooruitzicht, waarin bij velen herinneringen aan een nog niet zo ver verleden zullen wor ­ den gewekt. Bezoekers van deze avond wordt verzocht om een bijdrage van / 2,50 in de kosten. Twickeldag en algemene ledenvergadering De Twickeldag 1999 wordt gehouden op zaterdag 8 mei. Traditiegetrouw houden we deze dag om het andere j aar in de omgeving van Delden of we gaan per bus naar een object wat verder weg. Dit jaar blijven we dus ’thuis’. Hoofdonderwerp is de enorme schoonmaakactie van het bekenstelsel op Twickel, dat in 1998 zijn beslag vond. Het verwijderen van het giftige bodemslik zal zeker de levens- gemeenschappen op Twickel ten goede komen. Naast dit onderwerp zal nog een bezienswaardigheid van Twickel worden bezocht, waarvoor de voorbereidingen nog lopen. De definitieve gegevens krijgt U samen met de uitnodi- ging voor de algemene ledenvergadering. Deze zal op dinsdag 20 april worden gehouden in ’t Hoogspel. De betreffende documentatie ontvangt U in de tweede helft van maart. Maar noteert U alvast de data! Bestuur VVT Hooibergen in de buurtschap Woolde, 1966. Foto: Huisarchief Twickel.