pagina 15 lente 1995

Schoonmaken beekbodems Twickel kost 40 miljoen Kwikvervuiling van beken wordt gesaneerd Oelerbeek, Twickelervaart, Woolderbinnenbeek, Azeler- beek en Omloopleiding. De namen van deze beken roepen het beeld op van heldere, slingerende beken maar de schijn bedriegt. Pittoreske plekjes in Twente, zoals de molenkolken van de Noordmolen en de Oeler watermolen op het landgoed Twickel behoren waarschijnlijk tot de meest verontreinigde plaatsen in Twente. Jan Bengevoord De vijf beekjes bij Hengelo behoren – samen met stuk- ken van de B omsebeek en de Regge – tot de Twentse beken waarvan de waterbodems het meest zijn vervuild. Kwik blijkt westelijk van Hengelo de hoofdoorzaak. Alleen het schoonmaken van de giftige bodems van de vijf beken kost 30 tot 40 miljoen gulden. De kosten van de schoonmaak van alle beekbodems in Twente is nog niet te becijferen, maar heel voorzichtige ramingen komen uit op zo’n 60 tot 200 miljoen gulden. Eerste projekt Maar ook elders zijn beekbodems vies. Want in de beekbodems hoopte zich het afval op dat jarenlang werd geloosd: kwik, koper, cadmium, chloorpesticiden, polycy- clische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) of cocktails van deze en andere giftige stoffen. De Stichting Twickel is blij dat deze situatie wordt aangepakt. De situatie van de Oelerbeek, Twickelervaart, Woolderbinnenbeek, Azelerbeek en Omloopleiding in het gebied tussen de stad Hengelo en het landgoed Twickel is zo emstig dat het waterschap Regge en Dinkel de sanering landelijk als eerste beekbodemprojekt heeft aangemeld bij milieuminister De Boer. Aan haar is gevraagd 90 procent De Twickelervaart is een van de vijf beken op Twickel, die emstig met kwik zijn vervuild.