pagina 15 herfst 2001

Twickeldag trekt veel belangstelling den huifkarren ingezet, waama de heer Spijkerman zijn betoog over dit unieke gebied kon beginnen. Hij ontpopte zich hier als een persoon, die met hart en ziel verknocht is aan dit stukje Twickel. Hij gaf een zeer deskundige uitleg over het onderhoud van dit natuur- gebied. Ook de inleiding van mevrouw Laarhuis in de Wendezoele werd door de deelnemers op hoge prijs gesteld. Haar korte en duidelijke inleiding was voor velen een uitstekende promotie van het museum. Ook de talrijke demonstraties die hier werden gehouden vielen in goede aarde. De heer Van Rechteren hield een afwisselend betoog met vele aardige details over de moestuin. Bovendien was daar voor iedereen een heerlijk glaas- je vlierbessenlimonade. Was er dan helemaal niets te klagen? Toch well Tegen de afspraken in, vonden we bij De Border niet iemand die over de zaken daar enige uitleg gaf. Jammer, maar dat werd uiteindelijk door de bezoekers niet als erg bezwaarlijk gevoeld. Tenslotte moeten we de goede lunch van ‘t Hoog- spel en de prima bediening van het personeel nog noemen. A1 met al een prachtige dag dus. Toen vice voorzitter Dirk van Ittersum tijdens zijn dankwoord na afloop aan de aanwezigen vroeg, welke opmer- kingen zij over dit uitstapje hadden, was de mening van een van de aanwezigen: “Het kon niet beter!” en daarmee kon een ieder met een prettig gevoel huis- waarts keren. Niet in de laatste plaats de activiteiten- commissie, die deze dag had georganiseerd. Gerrit Aalderink Het gezelschap arriveerde per huifkar bij de Breede Riet. Foto: H. Spijkerman. T raditiegetrouw organiseerde de Vereniging Vrienden van Twickel weer haar jaarlijkse Twickeldag, die in verband met de tentoon- stelling over de familie Van Wassenaer, naar zaterdag 1 September was verschoven. Maar liefst zo’n 120 deelnemers meldden zich ‘s morgens bij cafe-restau ­ rant ‘t Hoogspel, en dat mag gelet op de ervaringen van de laatste jaren als hoog worden beschouwd. Deze keer bleef men dicht bij huis en werden de Breede Riet, de moestuin, de kwekerij De Border en de museumboerderij Wendezoele bezocht. Over het weer behoefden de deelnemers in het geheel niet te klagen. Ondanks het feit dat het KNMI buien had aan- gekondigd, was het aangenaam weer: nu en dan zon bij zo’n 22 graden en de regen bleef beperkt tot een bui tijdens de lunch. Voor het vervoer van en naar De Breede Riet wer- De heer Van Rechteren, vrijwilliger in de moestuin, vertelde over het gebruik van bleekpotten. Foto: Y. Rieschke.