pagina 14 zomer 2010

Een laatste wand in de vroege ochtend Veel informatie over het leven van Jacob Derk Corel van Heeckeren is afkomstig uit de brieven en aantekeningen van zijn eerste echtgenote Cornelie van Wassenaer Obdam. Tijdens haar vele, verre reizen hield Cornelie dagboeken bij, die zeer lezenswaardig zijn. Met haar liefde voor de natuur nam zij haar omgeving haarscherp op. Dat blijkt 00k uit de tekeningen en aquarellen die van haar hand bewaard gebleven zijn. Alles wat zij waarnam, gaf zij gedetailleerd en met veel gevoel weer. Onderstaande passage is afkomstig uit de losse aantekeningen, die baron Van Heeckeren na de vroegtijdige dood van zijn vrouu/ verzamelde. Vanmorgen stond ik op bij het aanbreken van de dageraad. Ik liep het park in en genoot van de koelte van de vroege ochtend, het opkomen van de zon en alle geluiden die dit uur vergezellen. Ik bewoog me voort als een gelukkig jong meisje, daarbij de geur inademend van iedere rozenknop en alles vergetend bij het aanzien van dit prachtige ontwaken van de natuur. Verschillende keren maakte ik mijn ronde door het park, en om de heerlijke lucht van de vrijheid nog beter op te kunnen snuiven, wilde ik juist door het kleine poortje lopen, dat naar de landerijen leidt, toen ik achter me vlugge voetstappen hoorde. Ik draaide me om. Het was mijn kamermeisje. 1 – Mevrouw’, zei ze, ‘vandaag zenden we onze bode naar de stad… wilt u zo komen om de lijst op te maken van de boodschappen die hij voor deze week moet meenemen?’. ‘Dat is goed’, antwoordde ik haar, ‘ik ga met je mee’, en met een zucht sloot ik het tuinhek. Ik hernam het pad naar huis, onderwijl waren mijn gedachten bij de taken die ik in mijn huidige leven nauwgezet zou moeten vervullen. Daarbij verweet ik mijzelfdat ik was vervallen ik mijn vroegere dromerige gevoelens. Deze alledaagse huishoudelijke zorgen, die mij onverhoeds van mijn wandeling hadden gehaald, waren voor mij een duidelijke les, een waarschuwing. Voor mij bestonden er geen ochtend- wandelingen meer, geen mooie, goud- omrande dromen. Het aardse en bereke- nende, het materiele en zwaarwichtige leven wachtte me, een leven waarvan de bedoeling in Gods hand ligt. Cornelie van Wassenaer Obdam Bron: Huisarchief Twickel, inv.nr. 1397. De tekst is vertaald uit het Frans. ; M • ■ IBB Aquarel van Cornelie van Wassenaer. De zuidtoren wordt hier bekroond door kantelen in neogotische stijl, die zijn aangebracht omstreeks 7830. In 1847 werd de noordtoren aangebouwd. De aquarel dateert dus uit de periode tussen 1830 • 1847.