pagina 14 winter 2011

Schooljeugd adopteert grafheuvel Croep 7/8 van de Toonladder op de ‘eigen’ grafheuvel. Landschap Overijssel en Twickel willen de jeugd duidelijk maker) dat natuur niet iets vanzelf- sprekends is. De adoptie van grafheuvels is een goed middel. "Zak je er niet door?" In het klaslokaal van groep 7/8 van basis- school De Toonladder in Delden wijst Carin de Cloe op een foto die geprojecteerd is op het digitale schoolbord. De foto laat grafheuvels zien, maar door de begroeiing zijn ze nauwelijks herkenbaar. “Het is een beetje een zoekplaatje”, geeft de mede- werkster vrijwilligerswerk van Landschap Overijssel toe. “Dat is 00k het probleem. Als de jonge bomen doorgroeien, bescha- digen de wortels de grafheuvel. Als ze om- vallen veroorzaakt dat extra veel schade. We willen dat de grafheuvels zichtbaar zijn en Twickel is heel blij dat jullie hierbij willen helpen." De Toonladder heeft sinds vijf jaar de graf ­ heuvels in Twickel geadopteerd. Dit bete- kent dat een keer per jaar een groep leer- lingen gewapend met zaag en knipschaar de heuvels vrijmaken van struiken en jonge dennetjes. Het vrijwilligerswerk maakt on- Met knipschaar en zaag aan het werk. derdeel uit van het project “Je school kan de boom in” van Landschap Overijssel. Basisscholen adopteren een terrein bij hen in de buurt en leerlingen uit de hoogste groepen voeren daar 66n keer per jaar werkzaamheden uit. Het kan bijvoorbeeld gaan om wilgen knotten, prunus verwijde- ren, opschonen van de hei of het werken in poelranden en houtwallen. Landschap Overijssel en De Toonladder hebben in overleg met Stichting Twickel gekozen voor het onderhoud van grafheuvels in het Koematenveld en aan de Rijssenseweg. “We kijken allereerst of het terrein op fiets- afstand van de school is”, licht Carin de Cloe toe. “Maar als we kunnen kiezen, dan gaat onze voorkeur uit naar gronden van particulieren, boven onze eigen bezittin- gen of die van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Particuliere grondbezit- ters kunnen wel wat hulp gebruiken.” Tijdens een voorafgaande natuurles in de klas verstrekken Carin de Cloe en vrijwilliger Wilbert Boeren de kinderen meer informa- tie over de grafheuvels. “We willen de geschiedenis beschermen en zichtbaar maken. Als je niet weet wat het is, is het niet meer dan een heuvel. Onbekend maakt onbemind." Ze legt uit dat er zo’n 5.000 jaar geleden mensen in werden begraven, maar dat de grafheuvels inmiddels zijn leeggehaald. “Als je er op staat, zak je er dan niet door?”, wil een leerling weten. De Cloe stelt de klas gerust. Plaatjes van allerlei dieren die op en rond grafheuvels verblijven, passeren de revue. "Bijten veld- muizen?”, vraagt een leerling. Landschap Overijssel wil kinderen meer bij de natuur betrekken en ze vooral duidelijk maken dat natuur niet iets vanzelfsprekends is. De vraag wat de slogan “je achtertuin is groter dan je denkt”, betekent, is een inkoppertje. “Jullie achtertuin verzorgen jullie natuurlijk, maar hoe zit dat met het plantsoen of het bos waar jullie 00k van genieten? Daar moet 00k onderhoud worden gepleegd en we willen dat iedereen een beetje meehelpt.”