pagina 14 winter 2009

Rijdende monumenten door de tijd De tentoonstelling ‘Rijdende monumenten door de tijd in Saasveld gaf een goed beeld hoe men zich rond de eeuwwisseling verpiaatste. De organisatie was zeer verheugd om de vrijwilligers van de Stichting Twickel te ontvangen. venters zich rond de vorige eeuwwisseling verplaatsten. Zo waren er rijtuigen verte- genwoordigd die gebruikt werden voor het afleggen van bezoeken en/ of plezierritjes, maar 00k rijtuigen voor het vervoer op het platteland en het uitventen van bijvoor- beeld brood en kruidenierswaren waren te bezichtigen. Dit alles was mogelijk door de enthousiaste medewerking en inbreng van een groot aantal Twentse rijtuigverzamelaars. Naast alle rijtuigen werden rijtuiglampen, -horloges, en miniaturen tentoongesteld. Na vertrek van de Twickel-delegatie stond de organisatie voor de taak om alles wat met zo veel plezier was samengebracht en opgesteld te ontmantelen. Rijtuigen werden opgehaald, paarden van hun tuig ontdaan, accessoires werden opgeborgen… De organisatie kijkt terug op een prachtige tentoonstelling waarbij is gedacht, gebrain- stormd, gevraagd, geregeld, geschreven, gezwoegd, gesleept, gelachen, gezogen, gepost, gepoetst, gereden en genoten! Liesbeth Hassink Meer informatie over (genoemde) rijtuigen is opgenomen in het boekje ‘Met Twickel op reis’, verkrijgbaar in de Landgoed- winkel. Omnibus op weg naar de tentoonstelling in Saasveld de tuigkamer van het kasteel, kon het gezelschap de rijtuigen bezichtigen. Voor iedereen was er een catalogus waarin alle rijtuigen uitgebreid beschreven stonden. De vrijwilligerscommissie had samen met de dames van het kasteel en de heren uit de tuin een heerlijke lunch verzorgd die op de deel van de boerderij werd gebruikt. Nadat 00k de rijtuigen op en rond het erf waren bekeken, werd de fietstocht rond half drie hervat. Eerder al, op vrijdag i September, werden de banden met Twickel duidelijk. Christian zu Castell, die met een gezelschap op twee rijtuigen, de Body Break en de Omnibus, van het kasteel naar Saasveld was komen rijden, opende de tentoonstelling. Naast deze twee rijtuigen stonden 00k de Russi- sche Parkwagen en de Lady-Phaeton uit het koetshuis opgesteld in de tentoonstelling. Cedachte achter de tentoonstelling waarin ca. 80 rijtuigen waren samengebracht, was om liefhebbers van authentiek gerij een zo breed mogelijk beeld te geven van de wijze waarop niet alleen adellijke en toon- aangevende families maar 00k boeren en Russische Parkwagen. Lady-Phaeton. Maandag 14 September verscheen rond het middaguur een grote groep enthousiaste fietsers op het monumentale erf van Gerard en Marianne Engbers, beiden zelfookvrij- williger bij de stichting. Na een hartelijk woord van welkom door Erik Eshuis, die net als Gerard en Marianne veelvuldig te vinden is in het koetshuis, de stallen of