pagina 14 winter 2001

Eikels zoeken in de Twickelerlaan De bomen van de Twickelerlaan leveren een rijke oogst. Foto: M. Hermanussen. Op Twickel dat vanouds bekendheid geniet vanwege de vele oude eerbiedwaarde eiken die op het landgoed staan, worden sinds jaar en dag eikels ingezameld. Deze meisjes verzamelden eikels in de Twickelerlaan. Tegen een vastgestelde kiloprijs werden de eikels ingeleverd bij het inzamelpunt van een zaadgoedbedrijf. De eikels vielen dit jaar erg vroeg. De inzameling vond deze keer niet zoals gewoonlijk in de herfstvakantie plaats, maar een week eerder. Er waren dit jaar beduidend minder rapers. Gemeentebestuur op bezoek bij landgoederen O p I januari van dit jaar werd de nieuwe gemeente Hof van Twente gevormd uit de vroe- gere gemeenten Stad en Ambt Delden, Goor, Markelo en Diepenheim. Een belangrijk deel van deze gemeente bestaat uit grotere en kleinere landgoederen in particulier bezit. In totaal gaat het om circa 4500 hectare, meer dan 20% van de oppervlakte van de gemeente. Ook het land ­ goed Twickel ligt voor meer dan de helft in deze gemeente. Het nieuwe gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Ank Bijleveld bracht op 14 September een werkbezoek aan de landgoederen. Men genoot zichtbaar van de fraaie huizen en tuinen. Tijdens de lunch op kasteel Twickel kwamen de zorgen van de huidige landgoedeigenaren op tafel, zoals de ontwikkelingen in de Aan de lunch in kasteel Twickel. Burgemeester mevr. A. Bijleveld voert het woord. Foto: A.H. Schimmelpenninck. landbouw, de organisatie van de monumentenzorg en de toenemende recreatie. A.H.S.