pagina 14 winter 2000

Een oud maar nog steeds gebruikt communicatiemiddel De klanken van jachthoornblazers Het is al weer enige jaren geleden dat ik bij een voor het A.N.W.B. landgoedkamp georganiseerde excursie in contact kwam met Sjoerd Bakker. Het werd al snel duidelijk dat hij een man was met een bijzondere belangstelling voor de natuur en dat hij deel uitmaakte van de groep jachthoornblazers Panneland N a overleg met de rentmeester van Twickel, A.H. Schim- melpenninck, en de jager- meester van de kasteeljacht, bestuurs- lid E.P. Krudop, werd naar aanleiding van dit contact een nieuwe traditie in het leven geroepen. Tijdens de jaarlijks voor bestuursleden van T wickel en hun gasten georganiseerde jachtdag zorgen leden van de jachthoornblazersgroep Panneland voor de muzikale omlijs- ting van dit gebeuren. Gebruik jachthoorn Het gebruik van de jachthoorn dateert uit de middeleeuwen. In een recenter verleden is het vooral de Duit- se hertog Von Pless geweest die zich voor de inzet van dit instrument heeft beijverd. Staat in Duitsland het jacht- hoomblazen erg in de belangstelling, ook in Nederland zijn jachthoombla- zers gedurende de jacht of tijdens eve- nementen te beluisteren. Door intensi ­ ve oefening kunnen de blazers, vaak zonder muziekkennis en zonder een noot te kunnen lezen, tot hoge prestaties komen. De blazers zijn verenigd in de Nederlandse Vereni- ging van Jachthoornblazers. Deze organiseert jaarlijks een concours in Bronkhorst. Hier worden twee soorten jachthooms gehanteerd. Dit zijn de grote Parforce jachthoorn en de meest algemene jachthoorn, genoemd naarde schepper van dit model, Hans Heinrich XI von Pless, kortweg Plesshoom genoemd. De Parforce jachthoorn met een gewicht van een tot anderhalve kilo en een doorsnede van ongeveer 50 cm is moeilijker te bespelen dan de Plesshoorn met een gewicht van ongeveer 500 gram. Signalen Marjolein Gieles blaast het eerbetoon voor een vos. Foto: H. Spijkerman De jachthoornblazers: Willemijn Apswoude, Sjoerd Bakker, Peter Lammers en Sjoerd Janstra. Foto: H. Spijkerman De Plesshoorn kan vijf of zes tonen voortbrengen. Het geluid is tot ver in de omtrek te horen. Het instru ­ ment werd vroeger dan ook gebruikt als communicatie ­ middel. Wie de taal van de hoom kende, kon over kilo ­ meters afstand berichten overbrengen, iets waarvoor men tegenwoordig meestal de mobiele telefoon gebruikt. Er zijn onder meer signalen voor de reveille, de begroeting, het begin van de jacht, het einde van de jacht, het verzamelen van de drijvers, het verzamelen van de jagers en het verzamelen van de honden en de wagens. Het meest bekend zijn de signalen van eerbe ­ toon aan gevallen wild, zoals die voor het hert, het ree, de moeflon, het varken, de vos, het haas, het konijn en het vliegwild. Hans Spijkerman