pagina 14 winter 1993

Twickel Bewoond en Bewaard plaatst Twickel in nieuwe context ‘We bekijken Twickel nu met andere ogen’ De auteurs van het nieuwe boek over Twickel, Aafke Brunt (links) en Jan Haverkate (rechts). Barbara Leysius (midden) verzorgde de transcripties van oude handschriften. Foto: John Mulder. Kasteel Twickel heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen. In het huisarchief Twickel is daarvan veel terug te vinden. In hun onlangs verschenen boek Twickel, Bewoond en Bewaard tonen de auteurs J.J.M. Haverkate en A.J. Brunt de fraaiste stukken uit deze rijke schatkamer: versierde oorkonden, de oudste kaarten, om- streden testamenten en koninklijke brieven. Ook de verhalen en anekdotes die horen bij de talloze kunstvoorwerpen op het kasteel komen ruim aan bod in deze royaal gei populair-wetenschappelijke publikatie (120 pag.) over de geschiedenis van de bewoners van Twickel en hun bezittin- gen (1133-1975). Maarten Hermanussen In vier hoofdstukken, aan elk van de vier geslachten die Twickel bewoond hebben is een hoofdstuk gewijd, voeren de auteurs hun lezers mee op een boeiende reis door ruim zes eeuwen geschiedenis. Deze uitgave van Uitgeverij Waanders in Zwolle in samenwerking met de Stichting Twickel presenteert daarmee een belangwekkend stuk Ne- derlandse en Overijsselse geschiedenis. Archiefschatten Aan dezelfde grote tafel in het huisarchief waar ze zich vaak over archiefstukken gebogen moeten hebben, vraag ik beide auteurs temg te blikken op de totstandkoming van hun boek Twickel Bewoond en Bewaard. Met een aanste- kelijk enthousiasme steekt auteur Jan Haverkate van wal. Zo’n anderhalf jaar geleden werd hij door Uitgeverij Waanders uit Zwolle benaderd. Omdat al langere tijd ge- speeld was met het idee van een boek over Twickel en zijn bewoners, kwam de eerste opzet vrij snel uit de verf. De tekst van het boek is door Jan Haverkate geschreven. Hij haast zich echter om toe te voegen dat dit project nooit mogelijk was geweest zonder de medewerking van vele anderen. In de eerste plaats de archivaris van Twickel, Aafke Brunt. Al sinds 1978 is zij werkzaam in het huisar ­ chief en is er als geen ander in thuis. Van haar adviezen en suggesties werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt. De concepttekst voor het boek is dan ook feitelijk al pratend ontstaan. Aafke Brunt was tevens verantwoordelijk voor de fotoselectie met de bijbehorende bijschriften. Veel van de prachtige foto’s van het kasteel, voorwerpen, manu- scripten, kaarten en tekeningen die het boek telt, zijn ove- rigens door Hans Westerink gemaakt. Verder heeft Barbara Leyssius haar medewerking verleend aan het