Pagina 14 voorjaar 2017

Erve Arke.
Timmerman Lucas Vries brengt zijn restauratiekennis in de praktijk.
De gebinten zijn waar nodig hersteld.

Erve Arke in het Twickelerbos krijgt nieuwe bewoners. Zij betrekken een oude ontginningsboerderij die naar moderne maatstaven duurzaam is verbouwd.

Duurzaam wonen op het erve Arke

In 1839 stond in het heidegebied aan de westzijde van de buurtschap Woolde een woning en erf met de naam ‘Arke of Haarhut’. De woning werd door baron J.D.C. van Heeckeren voor een paar gulden verhuurd in twee gedeeltes:
het ene aan G. ter Beek en het andere aan G.J. Grave. Grave overleed al
in 1842 of 1843. Na het vertrek van
Ter Beek in 1846 werd de woning afgebroken. Na de verdeling van de markegronden in Woolde (1842) verrees in 1847 op dezelfde plek een klein ontginningsboerderijtje, het huidige erve Arke. In 1864 werd het verhuurd aan Frederik Jan Brunnenkreef. In latere jaren werd Arke vervolgens verhuurd aan de jachtopziener Lobbes, tuinman Bultman en bosarbeider D.J. Masselink,
allen personeelsleden van Twickel.
De weduwe van Masselink bewoonde het huis tot aan haar overlijden in 2015.
De binnenkant van het huis werd ‘gestript’ en vervolgens opnieuw ingedeeld voor optimaal woongenot. Projectleider Arjan Rupert vertelt enthousiast over het hergebruik van bouwmaterialen die afkomstig zijn uit Bentelo en Enterbroek. Arjan: “Voor de gerestaureerde schouw gebruiken we de stenen die vrijkwamen bij
het strippen van de binnenmuren. Daarnaast hebben we waar nodig de pengatverbindingen en onderdelen van de gebinten hersteld. Ook onderdelen voor de gebint- en dakconstructies worden vervangen door hergebruik van materialen.”
Op de bovenverdieping wijst leer- meester Dick Ligtenberg de plek aan waar timmerman Lucas Vries een onderdeel heeft hersteld. Lucas volgt de eenjarige restauratieopleiding bij
de opleiding Bouwmensen in Deventer. Lucas: “Vier dagen praktijk bij Twickel en één dag theorie in Deventer.
Mijn werk bij Twickel is veelzijdig en
ik doe veel kennis op.”
In de woning gebruikt Twickel voor het eerst bijzonder isolatiemateriaal. De grondstof komt van de vlasplant. Vlas wordt gebruikt voor het vervaardigen van linnen maar ook voor lijnzaadolie. De reststof die overblijft
– de stengel – vormt de basis voor het isolatiemateriaal. Arjan: “Omdat het een natuurproduct is, veroorzaakt het geen irritatie op de huid, is het goed verwerkbaar en geluidsisolerend.” Aan de achterkant van de woning, in de nabijheid van het schuurtje, worden zonnepanelen geplaatst in combinatie met een luchtwarmtepomp. De pomp haalt de energie uit de lucht die wordt omgezet voor de verwarming van het erve Arke. Binnenkort ontvangen de nieuwe bewoners, de familie Zwiers, de sleutel.