pagina 14 voorjaar 2014

Nieuwe stal op prehistorische grond Melkveehouders investeren in nieuwe stallen. Oude stallen, veelal gebouwd in de jaren zeventig, zijn verouderd en door de afschaffing van het melkquotum groeit de veestapel. In de buurtschap Nettelhorst bouwden melkveehouders Teun en Henk Lubberdink een nieuwe stal. Al had dit vanwege de aanwezigheid van resten van een oude nederzetting heel wat voeten in de aarde. Ogenschijnlijk vol enthousiasme bewegen de koeien zich door de stallen van het melkveebedrijf aan de Wengersteeg, net buiten Lochem. Pas naast de oude stal is een nieuw onderkomen gebouwd en via een gang kunnen de beesten van de ene naar de andere stal lopen. "De koeien hebben duidelijk een voorkeur voor het nieuwe gedeelte”, zegt Henk Lubberdink. De kunststoffen bodem in het nieuwe on ­ derkomen is niet alleen zacht maar 00k nog eens glad zodat de beesten die het op een rennen zetten, nog een paar meter doorglijden op de hoeven. Als er een beest met zijn kop hard tot stilstand komt tegen het ijzeren hekwerk hou je als bezoeker even je hart vast, maar het dier loopt weg alsof er niets aan de hand is. Familiebedrijf Het melkveehoudersbedrijf Lubberdink in Lochem is een familiebedrijf dat door de opa van de broers Henk (60) en Teun (52) is gesticht. De twee families vormen nu samen een maatschap. Henk is volgens eigen zeggen meer de “koeienman”, die alles weet over de fok terwijl Teun zich meer bezig houdt met de machines en al- gemene bedrijfsvoering. Het is de bedoe- ling dat Joris, de 21-jarige zoon van Teun en Rita Lubberdink, het bedrijf op termijn voortzet. Het melkveebedrijf telt momen- teel 100 stuks melkvee en 70 stuks jongvee. Het voer wordt betrokken van het eigen land. In totaal beschikt de maatschap over ruim veertig hectare weidegrond, waarvan 28 ha wordt gepacht van Twickel. De grond onder de nieuwe stal is laag voor laag afgegraven. De nieuwe stal is gebouwd op de groei, maar geeft de huidige veestapel nu al meer de ruimte. “In de oude stal was het vrij vol, waardoor sommige dieren wat in de ver- drukking konden komen”, licht Henk toe. In de nieuwe stal zijn de boxen groter, de looppaden breder en is 00k op andere punten de stal diervriendelijk ingericht. ““Het zit’m 00k in de lucht en het licht”, zegt Henk. De stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Opvallend is dat de gevels aan de voor- en achterzijde zijn voorzien van een driehoekig dakvlak, de zo- geheten wolfskap. Dit is gedaan op initia- tief van de Stichting Twickel, die agrarische gebouwen zoveel mogelijk wil inpassen in het landschap. De gevel is hierdoor minder imposant en meer in harmonie met de om- geving. “Zo’n wolfskap breekt de gevel”, zegt Teun Lubberdink. “We krijgen positieve reacties uit de buurt.” Archeologisch onderzoek Aan de bouw van de stal is een periode van enkele jaren van overleg vooraf ge- gaan. Alles leek in kannen en kruiken toen zich halverwege vorig jaar een kink in de kabel aandiende. Uit een vooronderzoek bleek de locatie waarop de stal zou moe- ten verrijzen, een gebied met een “hoog archeologische verwachting” te zijn. Bovenop een es en vlakbij de rivier de Berkel was de kans groot dat er archeolo ­ gische resten in de grond zouden zitten. “We kregen dit pas te horen toen de vergunning al verstrekt was”, zegt Teun. Henk, Joris en Teun Lubberdink (vlnr).