pagina 14 voorjaar 2007

Storm vuurdoop n beheerder Wilke bezig de schade in bet park te berstellen. Wilke Schoemaker is sinds 1 augustus 2006 de nieuwe Beheerder Celderse Bezittingen. Hij beheert voor de Stichting Twickel het landgoed ‘Hof te Dieren’ ten westen en zuiden van de plaats Dieren. Het is een gebied van circa 1000 hectare groot bestaande uit bossen, cultuurgron- den en een parkgedeelte. Begin januari 2007 verhuisde hij met zijn gezin naar de dienstwoning in het park Hofte Dieren. Re ­ den voor de Twickelbladredactie om kennis te maken met de enthousiaste, nieuwe be ­ heerder. Drijfveer "Ik ken de vorige beheerder, Ron Blom, vrij goed. Wij woonden met ons gezin in het dorp in Ellecom hier amper 500 meter van- daan en de familie Blom woonde in het park. Toen ik vorig jaar van Ron en zijn echtgenote Karin hoorde, dat Ron iets an- ders ging doen, besefte ik dat er een vaca- ture zou ontstaan. Naarmate ik er meer over nadacht, kreeg ik steeds meerzin in die baan. Dit soort boeiende banen ligt nu eenmaal niet voor het oprapen, tenzij je bereid bent naar Friesland of Limburg te verhuizen. Dit zou dus ideaal zijn voor mijn gezin. Onze twee jongens van 5 en 3 kon- den op dezelfde school blijven en hun vriendjes houden. Achtergrond Ik had, toen ik bos-en natuurbeheer ging studeren natuurlijk een droombaan voor ogen. Boswachter of beheerder van een groot gebied leek me fantastisch. Het liep anders en ik kwam in het onderwijs te- recht. Ik gaf met veel plezier les, theorie en praktijk, op de middelbare bosbouwschool in Velp, maar mijn droom bleef bestaan. Door mijn werk aan de bosbouwschool was ik al enigszins bekend met het land- goedbeheer. Zo kwam ik regelmatig voor de praktijklessen met groepen op Middach- ten. Ik heb daar met de bosbouwleerlingen vaak de lanen opgesnoeid. Nu deze unieke kans zich voor deed op het Hof te Dieren, moest ik die wel grijpen. Ik besloot te sol- liciteren Na het eerste gesprek vertelde de rentmeester, dat bij het volgende gesprek mijn echtgenote 00k verwacht werd. Dat vonden we eerst wel een beetje vreemd. Nu begrijpen we dat het bij dit type baan heel belangrijk is, dat je gezin erachter staat. En dat doet het! Sinds 1 augustus vorig jaar ben ik in dienst van de Stichting. Het was fijn dat ik ingewerkt kon worden door mijn voorganger Ron Blom. Op 2 ja ­ nuari van dit jaar zijn we met ons gezin verhuisd naar de tuinbaaswoning in het park Hof te Dieren.. Werkgebied Mijn werkgebied is groot en zeer gevari- eerd, waardoor er altijd wel ergens iets ge- beurt. Ik zeg wel eens dat het varieert van bevers tot konijnen, van de rijkste tot de armste bossen van de Veluwe. Nettelhorst en Wassenaar vallen trouwens 00k onder mijn verantwoordelijkheid. Elke maand heb ik hier werkoverleg met de heren Schimmelpenninck en Gierveld. Lo- pende zaken en eventuele plannen bespre- ken we dan. De dienstwoning in het park Hof te Dieren.