Pagina 14 najaar 2016

De oude rentmeesterij aan de Hengelosestraat. De veelzijdige historie van de voormalige rentmeesterij Een groot bord kondigt de verbouwing tot museum aan: dat betekent een nieuwe wending in de lange geschiedenis van de voormalige rentmeesterij van Twickel. Het is niet de eerste bouwkundige aanpassing aan het pand. Een overzicht van de diverse bestemmingen en bouwactiviteiten in de afgelopen eeuwen.  auteurs Aafke Brunt en Helmig Kleerebezem historie Het pand aan de Hengelosestraat is in 1726 gebouwd als richtershuis in opdracht van Berent Hendrik van der Wijck. Hij stond als richter van het stadsgericht Delden aan het hoofd van het plaatselijke bestuur en fungeerde als rechter. In het pand vonden rechtszittingen plaats maar het werd ook gebruikt als woonhuis en kantoor. Na het overlijden van richter Van der Wijck verhuurden zijn nazaten het huis aan verschillende generaties van de familie Putman, alias Putman Cramer. Zij oefenden de functie uit van richter van het richterambt Delden. In 1798 verkochten de erven Van der Wijck het herenhuis aan kastelein G.F. Bruns, die hier het logement De twee Vijvers startte. Reizigers konden hier een maaltijd gebruiken en slapen. De naam werd ontleend aan de twee vijvers voor het huis, die later na aankoop door baron Van Heeckeren zijn samengetrokken. De weduwe Bruns verkocht het gebouw in 1805 aan C.F.H. Putman Cramer, die later burgemeester van Ambt Delden werd. Bij akte van 20 maart 1838 kwam het herenhuis ‘de Vijvershof’ in bezit van Jacob Derk Carel baron van Heeckeren voor de koopsom van fl. 16.000,-. Enige jaren later bestemde de baron het als woonhuis en kantoor voor zijn rentmeester. Dit zou zo blijven tot het pensioen van rentmeester Brunt in 1985 en de verhuizing van de rentmeesterij naar de voormalige kasteelboerderij in 1993. In 1867 voegde de toenmalige huisarchitect van Twickel, Robert Hesketh, aan de oostkant een toren toe. Ook verving hij de bovenverdieping en het dak. De grootscheepse verbouwing verraadt zich nu nog door het kleurverschil tussen de bakstenen van de beneden- en de bovenverdieping.