pagina 14 lente 1999

ixpositie De La Farque’s: een schildersfamilie Tot en met 7 februari a.s. is in het Wassenaarse huis “De Pauw” een bijzondere tentoonstelling te zien van tekenin- gen en schilderijen van de 18e eeuwse gebroeders Jacob Elias, Karel en Paulus Constantijn la Farque. De stadsge- zichten en landschappen zijn gemaakt in Wassenaar, Den Haag, Alphen aan den Rijn en Leiden. Gedurende de late Middeleeuwen, en in de Renaissance en de Barok, is het veel voorgekomen dat verschillende leden uit een familie hetzelfde ambacht of beroep uitgeoe- fend hebben. Het was handig om door een vader of oom opgeleid te worden, en in gildeverband was het bovendien veel goedkoper. Bij de beeldende kunst is die situatie ook herhaaldelijk aan de orde geweest, bijvoorbeeld in de familie Brueghel met Pieter Brueghel de oude en zeker twaalf schilderende nazaten verdeeld over vier generaties. Ook na 1800 kwa- men in Holland nog zulke kunstenaarsfamilies voor. De familie Knip is een voorbeeld, de familie Koekkoek met zo’n twaalf leden verspreid over vier generaties, is een ander. De Haagse familie La Farque vormt dus bepaald geen uitzondering. Curieus is wel dat alle zoons van Jean Tho ­ mas la Farque en Charlotte Constantia van Nieulandt, die de toenmalige wijd verbreide kindersterfte overleefden beeldend kunstenaar zijn geworden. Daarbij komt nog dat de enige dochter die de volwassenheid bereikte, ook schil- der is geworden. De oudste zoon Jsaac Louis schilderde en tekende voor- al portretten, en hij maakte ook ontwerpen voor boekillus- traties. Zijn werk ontbreekt op deze tentoonstelling. Van de andere kinderen zien we elf schilderijen en eenentwintig tekeningen. De schilderijen in de tuinzaal laten Haagse en Leidse stadsgezichten zien. Daarnaast schilderden de La Farque’s ook buitens, waaronder de hofstede Brittenrust in Alphen aan den Rijn. De tekeningen, geexposeerd in de Pieter Twentzaal, betreffen met name landschappen en gezichten in Wassenaar. Zo is er een serie van zeven tekeningen te zien van de tot het bezit van de Stichting Twickel horende buitenplaats Zuidwijk. Ook twee gravures, naar Marie M. la Farque worden hier tentoongesteld. De tentoonstelling is tot en met 7 februari te zien in huis “De Pauw” aan de Raadhuislaan 22 in Wassenaar, ope- ningstijden donderdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 16.00uur. A.B. Gezicht over de vijvers van de buitenplaats Zuidwijk in Wassenaar, toegeschreven aan P.C. la Farque, 1772. Foto: R.K.D., Den Haag.